(Last Updated On: 14. juni 2018)

Stevns Kommune kan nu betegne sig som bivenlig kommune, idet den har udlagt 1 hektar til bivenlige planter. Godt initiativ, som vi hilser velkomment i Nyt Stevns.

Vi mener dog, der mangler nogle vigtige fakta i debatten. Årsagen til manglen på bier er multifaktoriel, men den største årsag, nemlig varroa-miden, har ikke har været nævnt. En parasit, der også er bærer af en række bi-virus. Den lever af at suge blod fra bier og deres yngel, så de svækkes og dør. Miden kom til Vesten fra Asien og blev påvist i Danmark i 1984. Der findes stort set ikke en bifamilie i dag, der ikke er angrebet af varroa og mange bukker under. Hertil kommer virussygdomme, pesticider og mangel på føde, som også er blandt årsagerne.

Den ene hektar, som kommunen har udlagt, udgør 0,004 procent. af Stevns’s samlede areal, der er på 25.000 hektar. Det, der ikke er nævnt er, at landmændene hvert år sår cirka 4.200 hektar stevnske marker til med bivenlige afgrøder, svarende til 17 procent. Det er f.eks. raps, hvidkløver, ærter, hestebønner og lucerne, samt efterafgrøder, som olieræddiker, gul sennep og honningurt.

Landmændene er dermed langt den største bidragsyder, når det gælder føde til bierne på Stevns og har kun interesse i at give bierne gode leveforhold, hvis bestøvning er vigtig for et godt udbytte. Læg mærke til de mange bistader, der står ved hvidkløvermarkerne i juni måned. Det handler om at få fordelt afgrøderne over hele bisæsonen og her vil flere sene afgrøder være godt.

Gartnere og frugtavlere er også glemt, men yder et stort fødebidrag, anslået til cirka 100 hektar. Dertil kommer alle haveejerne med diverse planter og frugttræer. Så er der Østsjællands Biavlerforening og de mange biavlere, som passer, plejer og øger antallet af bier.

I Nyt Stevns mener vi, at bivenligheden kunne flyve meget højere, hvis alle bi-dragende aktører blev inviteret med i et lokalt fællesskab om indsatsen for bierne. Hermed en opfordring.

Nyt Stevns
Poul Erik Brixtofte,
Mogens Haugaard
og Jørgen Larsen

Skriv en kommentar