(Last Updated On: 19. marts 2019)

Kun en tredjedel (7 ud af 21 butikker) af butiksmedlemmerne var repræsenteret ved årets generalforsamling. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Et tilbagevendende tema ved årets generalforsamling i Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening blev sammenhold og dets betydning for en forenings succes.

Formanden Tim Warner nævnte det flere gange i sin beretning, blandt andet i forbindelse med årets to vellykkede By Night-arrangementer, som nød godt af den varme sommer og trak rigtig mange mennesker til byen.

– Opbakningen manglede dog blandt mange af byens medarrangører, der havde meget travlt med at lukke forretningerne ned og komme hjem. Tilbage stod en håndfuld frivillige med alt arbejdet. Det er rigtig ærgerligt. Det er netop det, der får frivillige til at brænde ud for tidligt. Sammenholdet i byen er det allervigtigste vi har, sagde formanden, der samtidig benyttede lejligheden til at sige tak til den arbejdsgruppe, som havde stået for de to By Nights – som udover formanden selv bestod af: Camilla Friis, Anne-Mette Stang, Monica Andersen, Louise Nordgaard, Magnus Brodka, Svend-Erik Ejlersen, Mogens Haugaard og Lennart Jacobsen.

Det manglende sammenhold kom også til udtryk senere på året, hvor foreningen måtte aflyse det årlige julemøde. Her plejer byens butikker ellers at sige tak for i år til hinanden samt planlægge aktiviteterne for det kommende år.

Julelys uden forening

Sammenholdet – eller nærmere manglen på samme – blev også et af diskussionspunkterne, da forsamlingen nåede til punktet eventuelt:

– Man oplever mange ’man’er’ i denne by. ’Hvis bare man…’, bliver der ofte sagt. Det er et problem, at så få butikker byder ind, når vi har arrangementer i byen. Hold op, hvor er det sølle, jeg er skuffet, sagde indehaver af Cloud Nine, Monica Lykke Holst Andersen, der gik skridtet videre og rejste spørgsmålet om, hvorfor der egentlig er en forening:

– Hvad betaler vi for? Hvad skal vi bruge foreningen til? Til at betale aflad? Eller til julebelysningen – julelys kan vi godt få uden at have en forening? Skal vi nedlægge foreningen og lave en julelysfond istedet?, spurgte hun.

Hertil kvitterede formanden:

– Hvis vi laver en julebelysningsfond, fordi det er det vi kan finde ud af i ’Store’ Heddinge. Det er da en falliterklæring.

400 frivillig-timer

En af de bærende kræfter ved sidste års By Night-arrangementer, Magnus Brodka, kunne oplyse, at det kræver omkring 400 timers frivilligt arbejde at arrangere en By Night.

– Det er en stor opgave, og der ligger mange timers forberedelse op til. Så er der på selve dagen og endelig oprydningen bagefter. Alle butikker burde være med, sagde han.

Hertil kunne foreningens bogholder, Tina Ringsmose oplyse, at mange af byens butikker ikke er medlem af foreningen:

– De vil ikke bidrage, men de nyder godt af arrangementerne.

Der blev talt om forskellige løsningsmuligheder såsom graduering af kontingentet ift. arbejdsindsats, at sende ansvaret for arrangementerne rundt på skift til byens butikker med mere.

Der var på mødet også deltagelse af Jan Nissen fra Store Heddinge Boldklub, en forening, der netop er kåret til Årets Fodboldklub, bl.a. pga. af deres frivilliges store engagement. Han rådede foreningen til dels at skære ned på antallet af arrangementer, samt at lave en udførlig plan med små ’spiselige’ opgaver, som alle skulle have mulighed for at byde ind på.

Foreningen tæller ikke kun forretninger som medlemmer, men har også byens liberale erhverv, foreninger og private borgere som medlemmer. En mulighed er derfor også at hente hjælp fra de kanter, men flere fremhævede, at især butikkerne skal bidrage mere.

– Det er fint med hjælp fra foreningerne, men det bør stadig være flere butikker, som byder ind. Det skylder man foreningen og byen, sagde Monica Lykke Holst Andersen.

– Ja, i min optik burde forretningerne være den bærende kraft, supplerede Tim Warner.

Færre aktiviteter i 2019

Foreningen blev stiftet i 1878, og da spørgsmålene om foreningens fortsatte eksistens blev debatteret under punktet eventuelt, lever Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening videre. Således var næste emne på mødet fastlæggelse af dette års aktiviteter – og rådet fra boldklubben om færre arrangementer blev fulgt.

Der bliver i år ét fælles kræmmer- og børneloppemarked, som afholdes enten i Algade og/eller på Nytorv den 22. juni.

Der bliver igen i år to By Night-arrangementer, hhv. den 28. juni og den 9. august, og endelig bliver juletræet tændt den 1. december.
rmh

Skriv en kommentar