(Last Updated On: 11. januar 2018)

Stevns: Flere patruljer fra politistationen i Køge var tidligt på færde onsdag morgen for at banke på dørene hos borgere i Stevns, Køge, Solrød og Greve kommuner.

Vel at mærke hos nogle af de godt 150 borgere, som er efterlyst af politiet, fordi de ikke har reageret på en indkaldelse til fogedretten i Roskilde.

Besøgte 63 borgere

Patruljerne besøgte mange adresser i de fire kommuner. Det resulterede i kontakt med 19 efterlyste personer, der alle blev frihedsberøvet med henblik på fremstilling i fogedretten. Seks af borgerne var fra Stevns Kommune.

På 44 andre adresser, som politiet aflagde et besøg, traf de ingen hjemme. Der ligger nu en seddel i deres postkasser med en opfordring om selv at henvende sig i fogedretten.

15 meldte sig selv

Fogedaktionen har ugen forinden været varslet af politiet – via Twitter, på den daglige døgnrapport og i den lokale presse.

De efterlyste blev i den sammenhæng opfordret til selv at rette henvendelse i fogedretten, og det valgte 15 borgere at gøre inden dagens aktion.

Politiet håber, at flere efter dagens aktion vil følge opfordringen om at få klaret sin sag i fogedretten, så man ikke pludselig bliver frihedsberøvet på et uventet og måske meget ubelejligt tidspunkt.
rmh

 

Skriv en kommentar