(Last Updated On: 11. januar 2019)

Tre af skulpturerne i skulpturparken ved Kronhøjvej smuldrer væk, mens én har været udsat for hærværk. Nu skal de enten repareres eller erstattes

Formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening Tim Warner og kunstnerisk konsulent på skulpturparkprojektet Bo Karberg ved den sten, som er værst medtaget. Der er ét af i alt to værker fra kunstner Freja Niemann Lundrup, som er svampeagtig, porøs og smuldrer. Hendes andet værk, som står på den anden siden af vejen, står fuldstændig upåvirket af vind og vejr. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Sidste år den 24. november blev en ny skulpturpark indviet på græsarealerne langs Kronhøjvej.

Her står nu ni af i alt ti kunstneriske værker, som i eftersommeren blev til på et symposium ved Stevns Fyrcenter. Det tiende værk er 38 vandresten, de såkaldte ’kiko’er af Thomas Wiesner, som lever deres liv forskellige steder i og udenfor Stevns.

Efter kun seks uger er enkelte af skulpturerne begyndt at gå i opløsning; dels er de meget bløde og nærmest svampeagtige, dels er de porøse og smuldrer.

Grundigt forarbejde

Projektleder Charlotte Mannstaedt har tidligere oplyst, at materialet, som skulpturerne er hugget ud af, er store kridtblokke af bryozokalk, også kendt som limsten, fra Fakse Kalkbrud. Bryozokalk er komprimeret kridt og bruges blandt andet til at bygge huse med. Vind og vejr danner en hinde om materialet.

Størstedelen af skulpturerne er ikke blevet påvirket af det våde og kolde vejr, og Bo Karberg, der har været kunstnerisk konsulent på projektet, fortæller, at der er gjort meget for at vælge de rigtige sten til skulpturerne.

– Blandt andet var vi med i Fakse Kalkbrud ved udvælgelsen af stenene. Vi gik efter de hårdeste sten, som kommer længst nede i bruddet, for jo dybere stenene har ligget, des mere sammenpresset og dermed hårdere er de blevet. Og da kunstnerne arbejdede med stenene på Stevns Fyrcenter havde vi besøg af en geolog, som hjalp os med at vurdere, hvad vej lagene i stenene lå, så vi fik vendt dem rigtigt, forklarer Bo Karberg og uddyber:

– Det er jo samme slags sten, som man bruger til at bygge huse med, og vender man stenene forkert, må man rive huset ned og begynde forfra.

Læringsperiode

Det våde vejr og nætter med frost har fået tre af skulpturerne til at smuldre. For at undgå yderligere skader er de derfor blevet pakket ind i vintermåtter.

To stevnske familier fik også lov at bidrage med hver sit værk, der begge blev fjernet i sidste uge. Det ene stod ikke til at redde, det andet bliver forsøgt tørret og imprægneret. (Foto: Rikke Michael Hansen)

To andre sten – der er tale om de to sten, som blev lavet ved en workshop for Stevns-familier i forbindelse med Tine Hecht-Pedersens værk, som står placeret ved de offentlige toiletter langs Jernbanegade – har også lidt overlast. Den ene så meget, at den ikke står til at redde. Den andet har kun lidt mindre skade, og vil nu blive forsøgt reddet ved først at tørre stenen og derefter imprægnere den, så den fremadrettet vil være mindre modtagelig overfor regn og frost. Begge sten er blevet fjernet.

– Værket, som vi tester, vil vi først tørre og derefter overfladebehandle med et åndbart, diffusionsåbent silikatprodukt, så stenen bliver imprægneret og forhåbentlig ikke i fremtiden vil optage de samme mængder vand. Vi regner med at være færdige med dette om et par uger. Så bliver stenen sat tilbage, så vi kan teste effekten i denne vinter, forklarer Tim Warner, der er formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, som har taget initiativ til skulpturparken.

At ikke alle sten har vist sig at være af den ønskede kvalitet, finder både Tim Warner og Bo Karberg ærgerligt, men de ser det også som værdifuld læring.

– Vi har fået en verdensarv ved Stevns Klint. Derfor er vi som kunstnere også interesserede i, hvordan vi behandler materialet bedst muligt. Vi vil gerne indhøste og få erfaringer, siger Bo Karberg.

– Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at nogle af værkerne ikke er så vejrbestandige som vi havde troet, men vi gør noget ved det, og vi tager dette første år som læringsår, supplerer Tim Warner.

Reparation eller erstatning

De sten, der har taget skade, er nu pakket ind i vintermåtter, som skal beskytte mod vand og frost. (Foto: Rikke Michael Hansen)

– Vi bliver nødt til at prøve os frem. Det værste, der kan ske, er, at der ikke sker noget, siger Tim Warner og forklarer, at behandlingen både er relativt billig og samtidig miljøvenlig.

Viser det sig at have en positiv effekt, vil de øvrige skulpturer få en tilsvarende behandling, når årstiden tillader det.

– I første omgang sikrer vi de beskadigede skulpturer ved at pakke dem ind i vintermåtter. Så må vi vurdere, om de kan repareres eller om vi skal lave nye til foråret, siger Tim Warner,

Især en af skulpturer – det er den ene af Freja Niemann Lundrups to sten – har taget omfattende skade på den øverste flade. Tim Warner vurderer, at det ville koste mellem 10.000 til 15.000 kroner at erstatte skulpturen.

– Såfremt værket skal laves om eller der skal laves et andet, skal vi enten finde pengene i budgettet for projektet eller også skal Borger- og Handelsstandsforeningen som ansvarlig ejer af projektet finansiere det, siger formanden.

Nytårshærværk

Bo Karberg og Tim Warner udpeger det sted, hvor et kanonslag blev sat fast i skulpturen og antændt med skader til følge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Værket af Jens Chr. Jensen har omkring nytåret været udsat for hærværk. Ukendte gerningsmænd har sprunget et mindre hjørne af værket væk, formentlig med et kanonslag.

De løse dele, som cirka fyldte bunden af en sort skraldesæk, er blevet fjernet, og værket bliver repareret hurtigst muligt.
rmh

Læs også:

Et aktiv for byen … eller spild af penge?

Skriv en kommentar