(Last Updated On: 7. maj 2018)

Ved gennemgang af tre af Strøbys idrætsforeningers (fodbold, gymnastik og fitness) dokumenter, kan undertegnede med forundring se, at foreningerne tilsyneladende har været indstillet på, eller måske allerede har ydet lån til AIK Fonden, som er en lukket erhvervsdrivende fond. Det undrer endvidere, at lånesagerne tilsyneladende ikke har været forelagt idrætsforeningernes generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder.

Der er tale om et samlet lån på 900.000 kr., som skulle indgå eller er indgået i finansieringen af den nye haltilbygning til idrætscentret.

Hvordan kan lokale idrætsforeninger have interesse i at yde lån til en lukket erhvervsdrivende fond med henblik på, at der skal opføres en kommunal haltilbygning? Og på hvilke vilkår er dette i givet fald sket?

Det fremgår ikke umiddelbart af foreningernes vedtægter, at foreningerne kan yde sådanne lån, idet formålet i overordnet træk er, at der skal dyrkes idræt eller udbrede kendskabet hertil.

Det er overraskende, hvis lokale idrætsforeninger kan låne penge til en lukket erhvervsdrivende fond til opførelse af en kommunal hal. Penge, som således fragår egentlige idrætsformål. Det forekommer endvidere urimeligt, hvis almindelige mennesker, som betaler til idrætsforeningerne – herunder til børns og unges idræt, ikke har mulighed for at få indsigt i, hvad deres penge bruges til.

Forældregruppens advokat Thomas Buus Pedersen vil nu undersøge forholdene omkring lånesagen nærmere.

Interessant i den sammenhæng er også at få afklaret, om kommunen har kendskab til, eller måske endda har forudsat, at Fonden skal medfinansiere haludvidelsen ved optagelse af lån; herunder hos de lokale idrætsforeninger.

Sagen understreger endnu engang, at kommunen burde og bør føre et kritisk tilsyn med Fonden, samt støtte om op Forældregruppens ønske om at få aktindsigt i fondens detaljerede regnskaber og gøre Fonden mere åben og demokratisk.

Advokat Thomas Buus Pedersen
og
Sekretær for Forældregruppen Hardy Javelin

 

Skriv en kommentar