(Last Updated On: 8. oktober 2018)

Stevns: Fra den 26. oktober vil det ikke længere være muligt at aflevere sit affald i containeren med stort og småt brændbart på genbrugspladserne i Store Heddinge og Hårlev.

For at øge genbrug og genanvendelse har ARGO – som er det selskab, der har ansvaret for driften af 14 genbrugspladser i Stevns, Køge, Lejre, Roskilde og Kalundborg Kommune – nemlig besluttet at nedlægge stort og småt brændbart.

Det medfører mere sortering. ARGO oplyser at den fælles indsats for bedre sortering af det, der tidligere endte i småt brændbart svarer til, at ARGO øger genanvendelsen for de 14 genbrugspladser med i alt 7.000 ton om året.

I tvivl, så spørg

Ved tvivl om, hvad der kan genanvendes eller hvilken container det skal i, så spørg endelig personalet på pladsen. For de ved og de vil rigtig gerne hjælpe.

Gamle bøger, pap og papir bliver til nyt papir, ubehandlet træ kan for eksempel blive til spånplader, og såvel plast som mange tekstiler kan genbruges. Derfor skal træ, tekstiler og andre genanvendelige materialer sorteres ud, for at kunne blive genanvendt igen.

Genbrug fremfor deponering

Cirkulær økonomi er omdrejningspunktet for ARGO og derfor er prioriteringen: Genbrug først, genanvendelse før energiudnyttelse og til sidst deponering. I den sammenhæng nedlægges stort og småt brændbart trinvis henover 2018 på alle 14 genbrugspladser som ARGO driver.

Genbrugspladserne i Køge kommune har allerede taget springet og har fjernet containerne til stort og småt brændbart.
ARGO forventer at øge genanvendelsen med cirka 60 kg pr. husstand om året.
rmh

(Foto: Klaus Slavensky)

Uegnet til genanvendelse

Langt størstedelen af det affald, der tidligere røg i ’småt brændbart’ kan genanvendes, mens en mindre del af affaldet vil være uegnet til genanvendelse.

Derfor vil der i stedet komme en container til affald, der er uegnet til genanvendelse og ikke kan afleveres i en af de andre mere end 40 containere på genbrugspladsen.

‘Uegnet til genanvendelse’ er ikke en erstatning for småt brændbart.

’Uegnet til genanvendelse’ kan bruges til disse typer af affald:

  • Sammensatte produkter som f.eks. ringbind, der er lavet at både plast, pap og metal.
  • Glasfiber
  • Plastpresenning armeret med metal eller fiber
  • Ukrudstyper som eksempelvis Bjørneklo
  • Tømte cementsække

Kilde: argo.dk

Skriv en kommentar