(Last Updated On: 8. april 2019)

Projektleder Charlotte Mannstaedt ved en af de vinterindpakkede skulpturer. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Projektet, der skal være med til at skabe liv og handel i Store Heddinge, kunne sidste år i november indvie første del af kulturparken langs Kronhøjvej med 10 værker af kridtsten.

Størstedelen af skulpturerne står i øjeblikket indpakket i gule vintermåtter for at værne mod frostskader, men når luften bliver varmere, bliver de pakket ud igen.
Det er Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, der er projektejer, og ved foreningens generalforsamling i sidste måned gav projektleder Charlotte Mannstaedt medlemmerne en status.

Én af skulpturerne er i så dårlig en stand, at den ikke står til at redde, men det er aftalt med kunstneren, Freja Niemann Lundrup, at hun laver en ny skulptur som erstatning.

– Materialet, som skulpturerne er lavet af, er ikke alle sammen af samme hårdhedsgrad, og den blødeste af dem står ikke til at redde, forklarede Charlotte Mannstaedt.

Hun fortalte også, at der i øjeblikket teste forskellige silikatpræparater, som skal gøre resten af skulpturerne mere modstandsdygtige mod vind og vejr.

Præserveringen kan dog først ske, når skulpturerne er helt tørre, hvilket kræver en længere periode med lunt og tørt vejr.

Kridttavle

Projektlederen berettede dernæst om næste skridt i projektet, etableringen af en omkring 50 meter lang kridttavle, som får start fra Cafe Stevnens havelåge på Ved Rådhuset og følger plankeværket hele vejen rundt til det sted, hvor Cafe Stevnens have og plankeværk slutter parallelt med Kronhøjvej.

Det bliver en seks millimeter cembrittavle, bemalet med grøn tavlelak. Nogle helt rektangulære, andre skåret ud i organiske former ud fra tolkninger af klintens bestanddele.

Til sommer skulle der også gerne være ankommet bord-bænkesæt bestående af egeplanker på stålrørsstel, designet og produceret af Tingtegneriet fra Frøslev.

Legeplads

Sidste del af projektet er legepladsen, som Charlotte Mannstaedt også håber bliver klar inden sommer.

En stor del af legepladsen vil befinde sig inden for en 80 centimeter høj rund mur, bygget af kridtsten. Cirklen vil måle 14 meter i diameter og vil blandt andet indeholde det, som projektlederen kaldte for et ’fiskeundervandsflyvebådsvæsen’.

Også legepladsen er tegnet af Tingtegneriet, og desuden har en legepladskonsulent fra Nordisk Legeplads Institut været med inde over.

– Der vil være fire til fem meter fra muren ud til fortovet og vejen. Desuden er det et krav fra kommunens side, at der bliver sat et snublehegn op ud til vej og fortov, oplyste projektlederen.

Økonomi

Det samlede budget for projektet er 1.250.000 kroner.

Stevns Kommune har bidraget med 500.000 kr., Udvikling Stevns med 460.000 kr., fra Landdistriktspuljen er givet 68.750 kr. mens Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforeningen har bidraget med 25.000 kr.

De sidste penge skal indhentes via fonde og sponsorater.
rmh

Skriv en kommentar