(Last Updated On: 10. september 2018)

Stevns: Dansk Industri (DI) er netop kommet med den årlige rapport over erhvervsklimaet i kommunerne, og her ligger Stevns på en 70. plads ud af 93 kommuner.

Selv om der er 69 kommuner, som er mere erhvervsvenlige, så glæder det Stevns Erhvervsråd.

Flere konkrete initiativer

Stevns er på erhvervsvenlighed gået fra en 92. plads i 2016 via en 89. plads i 2017 til en 70. plads i år, så Stevns Kommune er hoppet 19 pladser frem i DI’s årlige undersøgelse.

Det glæder erhvervschef Thomas Christensen, som fremhæver de nye stærke politiske udmeldinger på erhvervsområdet og de seneste års konkrete initiativer.

– Vi oplever, at Stevns Kommune gør sig stor umage for at få indsigt i og imødekomme erhvervslivets behov med besøg hos virksomhederne hver uge. Kommunen har samtidig gjort en stor indsats for at inddrage erhvervslivet i deres nye erhvervspolitik, ligesom det var tilfældet med forrige erhvervspolitik. Det har virksomhederne tilsyneladende bemærket, konstaterer erhvervschefen.

Infrastrukturen er svag

Stevns får dårlige karakterer, når det gælder infrastruktur og transport, det samme gælder den kommunale sagsbehandling, omend Stevns i forhold til 2017 er gået 12 pladser frem, og kommunens evne til at hjælpe virksomhederne med at finde kvalificeret arbejdskraft har bevæget sig fra en bundplacering til en placering som nr. 64.

Borgmester Anette Mortensen har denne kommentar:

– Stevns er hjemsted for en mangfoldighed af små og mellemstore virksomheder. Der eksisterer stor diversitet og høj seriøsitet. Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke disse gennem høj kommunal service og en målrettet indsats overfor iværksættere og virksomheder. Gennem vores vision, mål og fem fokusområder beskriver Erhvervspolitikken, hvordan vi sammen med Stevns Erhvervsråd vil fokusere erhvervsindsatsen de næste fire år, siger borgmesteren.

Den rigtige retning

Undersøgelsen viser, at kommunens image er steget fra en sidsteplads til en af de 55 bedste kommuner, og det samme gælder vurderingen af information og dialog med kommunen.

Seks ud 10 virksomheder har i undersøgelsen svaret, at de vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen, hvor det sidste år kun var fire ud af 10 virksomheder.

– Vi ser selvfølgelig gerne, at tallet bliver endnu højere, men vi kan kun glæde os over, at erhvervslivet er blevet mere tilfredse med at drive virksomhed i Stevns Kommune og at erhvervsvenligheden er på vej i den rigtige retning. Den tætte dialog mellem erhvervsliv og kommune er samtidig et godt udgangspunkt for, at Stevns kan blive en endnu mere erhvervsvenlig kommune i de kommende år, lyder det til slut fra Thomas Christensen.
sky

Skriv en kommentar