(Last Updated On: 6. december 2018)

Holdet bag Stevns før og nu 2018: Forrest fra venstre ses Svend Jensen, Kurt Rasmussen, Poul Henriksen og Hans Henrik Nielsen. Bagest fra venstre er det Henning P. Nielsen, Hans Christian Birkeland og Erik Mouritzen. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

 

Stevns: For 19. år i træk udgiver Stevns Lokalhistoriske Arkiv årbogen ’Stevns før og nu’, der som altid rummer både gode minder og spændende historier fra fordums tid.

Historien om et traktørsted

Det samlede personale på Traktørstedet Højeruplund i 1970’erne. (Foto: udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

2018 udgaven indledes med en grundig gennemgang af Traktørstedet Højeruplunds historie, endda fra før 1911, hvor det første bevis for udskænkning eller anden restaurationsvirksomhed er fundet.

Året før blev Selskabet Højeruplund stiftet, og ved generalforsamlingen den 4. februar 2011 blev det fremført, at selskabet ved et rent tilfælde havde erfaret, ’at der var nogle som tænkte på at søge bevilling til at drive alkoholbeværtning i nærheden af Højeruplund’.

Selskabet agerede hurtigt, søgte og fik bevilling og fik, som der står skrevet: ’sagen fuldstændig under selskabets kontrol’.

Herefter gennemgår afsnittets forfatter, bibliotekar og frivillig medarbejder i Stevns Lokalhistorisk Arkiv, Henning P. Nielsen, de skiftende traktørstedejere fra 1911 og frem til i dag, med traktør Karl Peter Andersen, som overtog forpagtningen i 2014.

Bogbus i godt 30 år

Tidligere bogbuschauffør, Hans Henrik Nielsen, er forfatter til bogens næste kapitel, der netop omhandler bogbussen på Stevns.

Stevns kommune købte en Bedford forvogn til omkring 200.000 kr., ansatte Hans Henrik Nielsen som biblioteksbetjent pr. den 12. august 1971 og godt to måneder senere, det var den 14. oktober, kørte bussen afsted på sin første tur til 21 forskellige holdepladser, med ca. 3.000 bøger ombord. Og modtagelsen var god, beretter biblioteksbetjenten.

’Efterhånden som tiden gik, blev bogbussen et mere og mere socialt sted, da personalet var det samme. Der kom mange mennesker bare for at få en sludder’, skriver forfatteren bl.a.

Herefter beskriver han bogbussens udvikling, som inkluderede justeringer i køreplanen, besparelser, ændrede læsevaner og udgivelser, udskiftning af vogn og til slut dens afvikling og sidste køretur den 19. december 2003.

Tiden med et lokalt sygehus

Et førerløst amerikansk fly styrtede ned og forårsagede store skader på sygehuset. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. (Foto: udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

Tidligere skoleinspektør og arkivmedarbejder, Knud Rasmussen, har leveret kapitlet om Store Heddinge sygehus, det første med adresse i Nørregade 15, hvor de praktiserende læger ifølge et reglement fra 1871 selv tilså og behandlede deres egne patienter.

Eftervirkningerne fra en tyfusepidemi i 1880, betød at sygehuset i 1886 flyttede til større og flere lokaler i naboejendommen i nummer 17.

Godt 40 år senere, i 1923, blev et nyt sygehus opført på Bjælkerupvej. Der fortælles om skiftende sygehusdirektører, om et førerløst amerikansk fly, som i maj 1944 styrtede ned og gjorde stor skade på bygningen, og om den røre der opstod i lokalsamfundet, da planerne om lukning af sygehuset blev kendte, kulminerende med en stor protestaktion med deltagelse af 2.500 mennesker.

Det hjalp dog ikke, og den 1. oktober 1964 blev sygehuset i Store Heddinge nedlagt.

Seks særlinger

Faderen Hans Jensen med fem af børnene (Anders mangler). (Foto: udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

Poul Henriksen, der er formand for arkivet, har bidraget med et kapitel om de seks søskende fra Hans Jensens gård på Broveshøjvej 12 i Lille Heddinge, en historie der handler om ’skæve eksistenser og særlinger’.

’I Lille Heddinge har vi et usædvanligt eksempel på seks søskende, som levede et på alle måder usædvanligt mådeholdent liv, tilbagetrukket fra omgivelserne, og alle uden giftermål. Det gav anledning til mange historier, og vi forsøger her at give historierne et sammenhængende perspektiv på deres udsædvanlige liv’, indleder forfatteren.

Han beskriver en veldrevet gård med god økonomi, nøjsomhed og en dominerende ældste søster, Marie Jensen, som besad gode forhandlingsevner, som blev mere indadvendte med alderen og til sidst særlinge.

Familien efterlod sig en stor arv men ingen direkte arvinger. I bogen kan man også læse, hvem de mange penge tilfaldt, for det havde familien også styr på.

Erindringer

Bendte øver sig på den tohjulede cykel, hjulpet af Anne Sophie. (Foto: udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

Litteraturanmelder Hans Hertel har leveret erindringsglimt fra Lund til årets bogudgivelse, mens nu afdøde Bendte Seidelin, der blev født i Bjælkerup, nåede at nedfælde sine minder fra barndomslandet Stevns.

Afslutningsvist gengives Hans Christian Birkelands digt ’Ude på kanten’. Hans Christian Birkeland er søn af Hans og Dorthe Birkeland, der var henholdsvis skoleinspektør og lærer på Store Heddinge skole. Digtet er skrevet efter et besøg til hans gamle barndomsby, og det rummer både vemod og kærlighed til stedet.

Ved bogreceptionen, som blev afholdt på arkivet i Egestrædet, var de fremmødte endda så heldige at høre digtet ledsaget af musik. Hans Christian Birkeland sang og spillede på mundharmonika, og på guitar og andenstemme var Malene Falck.

Hans Christian Birkeland og Malene Falck lagde stemmer og musik til digtet ’Ude på kanten’. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Ved receptionen modtog arkivet også en kærkommen pengegave fra Stevns Brandkasse, godt 25.000 kr. som bl.a. skal gå til udstyr.

Bogen rummer desuden udvalgte artikler fra Dagbladet samt ’før og nu’-fotos af stevnske landsbyer.

Hvor og hvor meget

Stevns før og nu 2018 er udkommet og kan købes i udvalgte butikker rundt om på Stevns: Stevns Boghandel i Rødvig, Brugserne i Rødvig, Store Heddinge, Strøby og Hellested, Meny i Store Heddinge, købmanden i Lyderslev, Staxen i Hårlev, Bog og Ide i Køge, Køge Boglade samt på Lokalarkivet i Store Heddinge.

Et eksemplar koster omkring 190 kr.
rmh

Skriv en kommentar