(Last Updated On: 5. februar 2019)

Midt i den mørke vinter døde Kirstine Østergaard efter kort tids heftig sygdom. Hermed mistede Stevns Kommune en engageret og aktiv ildsjæl, og Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse et af vores meget aktive og vellidte bestyrelsesmedlemmer.

Kirstine var dybt engageret i naturen i Stevns Kommune. Hun var en overgang ansat ved Naturcentret på Mandehoved og guidede herfra mange ture til stor glæde for både børn og voksne. Kirstine var biolog og især optaget af planter. Men Kirstine var meget mere. Hun lavede mange undersøgelser af planterne på Stevns, men fandt også tid til at være aktiv ikke bare i vores bestyrelse, men også i bestyrelsen i den boligforening, hvor hun boede. Hun var aktiv i Frivilligcentret og deltog i mange aktiviteter til stor glæde for mange andre.

Kirstine elskede at rejse og har i sine unge år boet på Grønland en overgang. Rejselysten svandt dog ikke, og antallet af lande, som Kirstine nåede at besøge var stort. Sidste store udlandsrejse gik til Australien, hvor hun rejste rundt sammen med sønnen Jacob, og de besøgte bl.a. Kirstines søster.

Vi mødte Kirstine, da hun henvendte sig for at udarbejde et projekt om planterne i Stevns ådal i forbindelse med sin eksamen som biolog. Det varede ikke længe, før Kirstine derefter kom ind i bestyrelsen, hvor hun har været meget aktiv lige siden.

Kirstine udfærdigede vores blad i mange år og har været en aktiv skribent dertil lige siden. Hun har også guidet en række ture om planterne for foreningen og i de senere år sammen med undertegnede for DN-Stevns også.

Men Kirstine var også et meget beskedent menneske, så kun få af os ved egentlig, hvor meget hun har gjort for andre. Hun var engageret i det frivillige arbejde, men talte kun sjældent om alt det, som hun selv fik gjort. Det var meget venskaberne, der talte.

Kirstine fandt ofte også venskaber gennem hundetræning, som hun både gik til og selv stod for i mange år. Egentlig var det et tilfælde, at Kirstine fik den første hund, men det skulle komme til at betyde rigtig meget for hende, og vi kendte Kirstine ikke bare som hundeelsker, men også som en kvinde, der havde rigtig god føling med dyrene og vidste, hvordan de skulle trænes.

Kirstine var meget glad for sine børn og børnebørn og brugte tid sammen med dem, når det var muligt. Egentlig var hun et stort familiemenneske, og da barnebarnet var i nød, glædede det Kirstine rigtig meget, at hun kunne hjælpe ved at donere sin nyre til ham. Hun var så glad, da det rigtig begyndte at gå fremad for ham og tænkte aldrig på konsekvenserne for hendes eget helbred.

I foreningen deltog Kirstine altid i vores arrangementer og stod først i rækken, når der skulle laves naturpleje. Det er blevet til mange eftermiddage, hvor vi har bekæmpet opvæksten af elletræer nede i Elbækengen eller slået Maglehøj med le, for bagefter at hygge med kaffe, kager og måske en lille snaps. Hyggeligt skulle det også gerne være, og det var det altid. Kirstine havde altid noget positivt at bidrage med.

Sidste år overtog Kirstine regnskabet for foreningen og havde næsten gjort regnskabet for 2018 helt færdigt. Hun stod også for medlemslisterne og hjalp til med at udsende bladet. Desværre var Kirstine blevet syg, da vi skulle udsende sidste blad, og det er ikke lykkedes for os at samle alle adresser endnu. Skulle der derfor være medlemmer af Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse, som ikke har modtaget bladet lige omkring jul, beklager vi meget og håber, at I vil henvende jer til formanden, så vi kan få noteret adressen.

Alle os i bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådal Bevarelse vil savne Kirstine rigtig meget fremover.

Æret være hendes minde.

Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse
V/Inge Ambus

Skriv en kommentar