(Last Updated On: 25. juni 2019)

Det er ikke alle i kommunalbestyrelsen, der har visioner for Stevns.

Ingen kan huske, hvad Kennedy sagde i 1960.

Ingen har sunget Stevnssangen på Strøbyhjemmet.

Bevar Strøbyhjemmet går kun ud på at leje lejlighederne ud. I øjeblikket er der 10 lejligheder ledige, på kommuneplan er der 34. Hvis kommunen ville, kunne de leje dem alle ud. Det ville hjælpe på økonomien.

Sidder der nu nogle pensionister, som har behov for en ældrebolig, så henvend jer til kommunen, for de tomme lejligheder er der.

Havde man været stevnsbo, vidste man hvad Strøby gjorde. Man byggede et alderdomshjem, hvorved man frigjorde nogle huse, som unge købte, hvorved der kom rotation og skattekroner ind.

Nu står det hele stille; uden rotation ingen skattekroner i kasse. Man kan ikke drive en kommune ved at rive ældreboliger ned, bygge haller, lave fortove, flytte stationer osv. – der skal rotation til.

En gammel stevnsbo
Peder Olsen
Rolighedsvej 29
Strøby

Skriv en kommentar