(Last Updated On: 26. januar 2018)

Østsjællands Museum ønsker at blive løst fra kontrakten om drift af Stevns Naturcenter. Kommunalbestyrelsen godkendte sidste torsdag, at driften overgår til kommunen

Mandehoved: Sidste efterår modtog Natur-, Fritids- og Kulturudvalget en anmodning fra Østsjællands Museum om opsigelse af deres kontrakt angående driften af Stevns Naturcenter på vegne af Stevns Kommune.

I henhold til kontrakten skal opsigelse ske med et års varsel til udgangen af december det følgende år, hvilket betyder, at kontrakten på nuværende tidspunkt kan opsiges til udgangen af 2018. Men Østsjællands Museum ønsker at overdrage centret til kommunen hurtigst muligt, og på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 18. januar blev deres anmodning imødekommet.

– Det er lidt frækt, at Østsjællands Museum forsøger at komme ud af deres kontrakt før tid. Men museet står overfor nogle gevaldige udfordringer, hvor det er nødvendigt at reducere deres udgifter. Jeg tror, at det kan gå hen og blive en fornuftig forretning for begge parter, sagde Bjarne Nielsen (V).

Fremtidsplaner for centret?

I dag anvendes Naturcenteret som base for naturformidling til blandt andet kommunens skoler. Det er naturvejlederen, som har ansvaret for den daglige drift. Stillingen som naturvejleder er i øjeblikket ledig.

På mødet var der flere af politikerne, som efterlyste et mere detaljeret beslutningsgrundlag, herunder hvad naturcentret fremover skal anvendes til.

– Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad der skal ske med naturcentret. Det er der vel nogen, som skal arbejde videre med, sådan at vi får et beslutningsgrundlag for overtagelse af driften, spurgte Henning Urban Dam Nielsen (S).

Flere var enige med Henning, heriblandt Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns), som samtidig beklagede den negative tone overfor Østsjællands Museum, som han undskyldte med at have »haft andre store opgaver at tage sig til«.

Udover at imødekomme museets anmodning blev det derfor også besluttet at udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) nu skal udarbejde en plan for naturcentrets fremtidige funktion, anvendelse og drift.

Natur- og kulturformidling

Efter mødet fremsendte Stevns kommune en pressemeddelelse, hvor borgmester Anette Mortensen (V) taler for en styrket indsats i formidlingen af Stevns unikke natur- og kulturhistorie til områdets skoleelever.

– Vi bor i et unikt område med en helt særlig kultur- og naturhistorie. Jeg glæder mig til, at vi med overtagelsen af Stevns Naturcenter kan sætte endnu mere fokus på formidlingen af denne historie til vores egne skoleelever. Det er en historie, som de skal kende til og have helt ind under huden i løbet af deres skolegang, siger borgmester Anette Mortensen.

Med overtagelsen bliver undervisning ved centerets naturvejleder gratis for alle skoler på Stevns, ligesom det er hensigten at placere en række tiltag under kommunens ’Åben skole’ på Naturcenteret.

Derudover falder overtagelsen af Stevns Naturcenter godt i tråd med et generelt ønske i kommunen om i højere grad at fokusere på Verdensarven, hvor Naturcenteret kan medvirke til at udbrede kendskabet til Stevns Klint som en del af UNESCOs Verdensarv.

En anden af opgaverne, der hører med til Naturcenterets drift, er at føre tilsyn med Holtug Kridtbrud. Denne opgave overgår også til kommunen.

Udgiftsneutral i 2018

Overtagelsen af naturcentret vil i 2018 koste Stevns Kommune 291.000 kroner, et beløb som ikke er indberegnet i kommunens budget for indeværende år.

På et møde i Økonomiudvalget den 8. januar enedes medlemmerne om at anbefale udtrædelse af kontrakten hurtigst muligt, dog uden bevilling af en tillægsbevilling. Udgiften i 2018 skal således være udgiftsneutral.
rmh

 

Skriv en kommentar