(Last Updated On: 1. november 2017)

Stevns: I sidste uges Stevnsbladet skrev vi, at Stevns er en idrætsvenlig kommune. Det byggede på oplysninger fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Det står stadig til troende, men nu foreligger en anden undersøgelser, der dumper Stevns på idrætsområdet. Forvirret?

Faldet 73 pladser

DGI oplyste, at Stevns brugte 1.058 kr. per indbygger til idrætsformål, og det tal er ikke forandret, og det gjorde, at Stevns lå pænt over midten på en skala over kommunernes udgifter til idræt.

Nu har Danmarks Idrætsforbund (DIF) taget pulsen på de vilkår, som kommunerne byder idrætsforeningerne.

Her indtager Stevns Kommune indtager en 84. plads ud af 93 kommuner i en stor undersøgelse, hvor DIF sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.

Værktøj for politikerne

»Idrætsforeningernes vilkår – rammer og vilkår« hedder undersøgelsen, som DIF Analyse står bag.

Her rangeres samtlige danske kommuner, og det sker på baggrund af 21 parametre inden for de fire hovedområder frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik.

Der er tale om en gentagelse af den undersøgelse, som blev foretaget for fire år siden forud for det seneste kommunalvalg.

I forhold til undersøgelsen dengang er Stevns Kommune faldet 73 pladser tilbage på ranglisten.

Lavet til kommunalvalget

DIF’s formand, Niels Nygaard, håber, at kommunalpolitikerne vil dykke ned i undersøgelsen og finde inspiration til, hvordan de kan forbedre vilkårene for idrætsforeningerne i deres kommune.

DIF dækker både elite- og breddeidræt og/eller sport på foreningsniveau. DGI arbejder for, at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Det kan måske forklare det forskellige fokus i de to undersøgelser.
sky

 

Skriv en kommentar