(Last Updated On: 8. marts 2019)

Flere biler betyder mere trafik på vejene overalt i landet, således osse på Stevns og i Køge – det kan ikke komme bag på nogen, men det virker som om.

Den øgede trafikstrøm fra Stevns gennem Køge, i relation til sen stillingtagen til det helt åbenlyse og længe kendte problem, der opstår, når bilerne syd fra når Køge, vil i givet fald ikke blive væsentligt afhjulpet med anlæg af en kommende statsvej fra Stevnsvejen til sydmotorvejen – denne er efter den kendte plan placeret helt ude ved Klippinge.

Måske er argumentet herfor, at de økonomiske krav til en omfartsvej nordøst om landets længste landsby Strøby allerede kraftigt kalder på en løsning, eller måske fordi der mellem Varpelev og Ammerup er en overkørsel over Tryggevælde Å, så man i hvert fald ikke af den grund mener at komme i større konflikt med fredningsvæsenet.

Derimod vil en placering med afgrening fra Stevnsvej ved Lendrumvej lyskryds mellem Strøby og Strøby Egede og syd om Vallø og Herfølge (se kortet) effektivt kunne ’opsamle’ bilerne fra hele det nordøstlige Stevns: Holtug, Magleby, Strøby, Strøby Ladeplads og Strøby Egede – sidstnævnte med kraftig byudvikling i gang østpå, der vil få endnu flere biler at betjene – samt fra syd fra Hellested, Hårlev, Store Tårnby og Valløby, og ikke mindst fra Herfølge.

Vejen skal ved sådan placering føres med ny bro over ådalen, en vanskelig og krævende opgave; men vort land har en række dygtige formgivere og brobyggere, som gennem en konkurrence vil kunne løfte et sådant projekt overfor de højere magter – det kunne osse vise sig at kunne blive til en berigelse. Selve anlægsfasen vil naturligvis give en hel del uro og forstyrrelse, som dog kan reduceres ved rettidig, hensynsfuld planlægning.

Og så længe vejen endnu ikke er anlagt, kan beslutninger omgøres. Med fordel – hvis man da ikke hellere med fordel kunne finde på at satse på attraktive, offentlige transportmuligheder, som ikke sander til. Balance fremfor Vækst.

Karsten Vibild
Ved Engen 2b
Køge

Skriv en kommentar