(Last Updated On: 11. maj 2018)

Blomster tiltrækker bierne.

Stevns: For nylig indstillede udvalget Plan, Miljø og Fritid, at Stevns Kommune skal være en bivenlig kommune.

Det indebærer beplantning af en hektar jord rundt om i kommunen, står der i en pressemeddelelse fra Stevns kommune.

– I Stevns Kommune ser vi det som rigtig god idé at fremme biernes levevilkår, og efter en henvendelse fra Østsjællands Biavlerforening om at blive en bivenlig kommune, var det let at tage skridtet, fortæller Flemming Petersen, der er formand for Plan, Miljø og Fritid.

Sigurd, Malgorzata og Daniel fra Store Heddinge Skole besøgte udvalget og fortalte om deres projekt om bier.

– De fortalte os om biernes store betydning i naturen og om, hvordan bestanden af bier falder år for år. Nu glæder vi os til at komme i gang. Ikke kun af hensyn til bierne, men også fordi beplantningen af de forskellige arealer vil give stevnsborgerne en mere varieret natur at kigge på, siger udvalgsformanden.

Bier er vigtige for Danmark

Dansk Biavlerforening anslår, at bierne bestøver afgrøder i landbrug og frugtavl for en milliard kroner om året. Hertil kommer værdien af bestøvningen af naturens planter i øvrigt, som man ikke kan gøre op i kroner og ører, og så nyder haveejere selvsagt også godt af bestøvning fra bier.

Når der er nødvendigt at hjælpe bierne, skyldes det, at bierne er presset af de meget store marker med monokulturer (kun én afgrøde per mark), intensiv bekæmpelse af ukrudt og skadedyr med gift, rydning af hegn og opdyrkning af naturarealer.

For at bierne kan give den nødvendige bestøvning, er det vigtigt, at bierne har adgang til pollen gennem hele sæsonen. Pollen er biernes eneste kilde til protein. Uden pollen kan bierne ikke opfostre nye generationer af bier.

Her skal det blomstre:

  • Arealer bag Rådhuset i Store Heddinge, ved Materielgården, ved Svanerne, Valløby, Klippinge, Rødvigvej i Store Heddinge (arealet modsat rensningsanlægget), Rengegade og ved Korsnæbsvej i Rødvig
  • Når jorden er forberedt til såning holder Stevns Kommune en ’officiel’ indvielse.
  • I alt er projektet estimeret til 50.000 kr.

I første omgang har Stevns Kommune valgt en bynær placering for at undgå krydsbestøvning i forhold til marker samtidig med, at der undgås sprøjtegifte i nærheden.

Når bierne har høstet pollen og Stevns Kommune har høstet erfaringer, kan kommunen forhåbentlig udvide med arealer i det åbne land.

Kilde: Stevns kommune

Indslag på Web TV

Stevns Web TV har talt om bier med elever fra 8.C på Store Heddinge skole, med formanden og næstformanden for Østsjælland Biavlerforening og med lokalpolitiker og kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay. Se indslaget her.

 

Skriv en kommentar