(Last Updated On: 3. november 2017)

Månen lyste vej, da der blev afholdt valgmøde om miljø og klima, som en ekstra påmindelse om, at natur er mere end den private parcel

Under paneldebatten om natur og miljø foreslog Enhedslistens Sejer Folke (stående) sprøjtefrie zoner på Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Sprøjtegift stod øverst på debatlisten, da 11 kandidater tirsdag i sidste uge, mødtes i Erikstruphallen for at krydse klinger om natur og miljø på Stevns.

Forslag om naturkonference

Det var Danmarks Naturfredningsforening, der afholdt valgmødet, og som forlods havde stillet kandidaterne en række spørgsmål, der samlet gik på, at Stevns er en af landets naturfattigste kommuner, og hvad vil politikerne gøre ved det?

– Det var dog en utroligt masse naturvelvilje vi har oplevet her i aften, sagde SF’s Birgit Smedegård, i sit afsluttende indlæg, hvor hun ironisk tilføjede, at Stevns får en kommunalbestyrelse, der garanteret vil holde hinanden fast på en masse miljøtiltag.

– Lad os derfor afholde en konference om natur og miljø efter valget, foreslog hun.

Alle kandidaterne havde den grønne dagsorden fremme. Der blev talt om blomsterenge, vindenergi, el-biler, solceller, bedre adgang til naturen og bæredygtige landsbyer.

Der var flere spørgsmål om konkrete tiltag fra de ca. 70 fremmødte tilhørere. Et handlede om kommunen skulle investere i el-biler.

– El-drevne biler til ældreplejen, det støtter vi, sagde den radikale Line Krogh Lay. Og det var de fleste andre i panelet enig i.

Gift eller beskyttelse?

Sådan var det med det med størsteparten af emner, indtil en tilhører rejste spørgsmålet om, hvordan man mindskede pesticider i vandet.

– Vi vil have så mange sprøjtefrie zoner som muligt, lød det fra Enhedslistens Sejer Folke, som fortsatte:

– Det er hjerteblod for os. Alle nye udstykninger skal være sprøjtefrie.

Dansk Folkepartis Varly Jensen var delvis enig, men ville hellere animere landbruget til at mindske brugen.

Sprøjtefrie zoner var ikke på Poul Erik Brixtoftes to-do-liste. Nyt Stevns-kandidaten sagde:

– I kalder det sprøjtegift. Vi kalder det plantebeskyttelse. Landbruget bruger det kun hvis det er nødvendigt. De private haver bruger meget mere gift end landmændene, lød det fra Brixtofte.

Den købte den frie kandidat Betina Baden ikke.

– Sprøjtegift er sprøjtegift. Det bliver ikke til sodavand. Jeg ønsker, at min søn også kan få rent vand, når han bliver voksen.

Det fik Rasmus Englund (LA) til at sige, at han ikke mente, at der var noget reelt problem med pesticider i drikkevandet på Stevns.

Klimarådgiver, ja tak

Der blev også diskuteret om genbrug af regnvand og hvor vidt de kommunale bygninger skulle være mere klimavenlige.

Både SF, Socialdemokratiet, de radikale og Dansk Folkeparti var enige om, at der burde ansættes en klimarådgiver, der kunne bruges af alle borgere.

Ole Bech-Jensen fra Borgerlisten Stevns foreslog, at man lavede en tunnel ved Stevns Fyr, så man ikke skæmmede klinteprofilen. Og Socialdemokratiets Steen Nielsen havde visioner om et el-drevet lokaltog, og om at åbne åløb. Det sidste støttede både Varly Jensen (DF) og Line Krogh Lay (R).

Tegn i sol og måne

Så da mødet sluttede, og folk gik hen over gulvets blå og grønne striber, der symboliserede aftenens tema om natur og klima, hang Birgit Smedegårds forslag om en konference for at virkeliggøre alle de fælles intentioner, lige så klart tilbage, som månen over Store Heddinge.

Bortset fra, at den var ved at blive dækket af skyer. Vil det også ske for konferenceforslaget?
sky

 

Skriv en kommentar