(Last Updated On: 2. november 2018)

Velgørenhedsarrangement og lotteri skal hjælpe det sociale værested med at få næste års budget til at hænge sammen

Initiativgruppen havde indkaldt til pressemøde i Café Stevnens hyggelige ’dagligstue’. Fra venstre er det Jan Jespersen, Sejer Folke, Louise Nordgaard, Jette Balslev, Mogens Haugaard, Jørgen Larsen og Poul Erik Madsen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: En gruppe af borgere og lokale foreninger er gået sammen om at arrangere en støttekoncert til fordel for det sociale værested Café Stevnen.

Der gør de i kølvandet på den besparelse på 150.000 kr. – ud af et samlet årligt tilskud på 500.000 kr. til værestedet – som et flertal i kommunalbestyrelsen for nylig stemte igennem.
Initiativgruppen har siden haft travlt, og på ganske kort tid er det lykkedes dem at stable et flot program på benene med flere dygtige kunstnere ved en velgørenhedskoncert fredag den 30. november kl. 19.30 i Snurretoppen i Store Heddinge.

Musik, fællessang og overraskelser

Programmet er fyldt ud med dygtige lokale kunstnere samt duoen Rasmus Dissing og Las Nissen, der udover at spille på scenen også vil agere konferencierer aftenen igennem.

Underholdningen starter allerede i foyeren, hvor de to lokale musikere Søren Hald og Niels Peter Veng spiller.

Selve koncerten vil bestå af tre sæt á 45 minutter med pauser ind imellem.

Den ene Dissing vil sammen med Las Nissen spille egne numre. De tre lokale musikere Tine Karlshøj på tværfløjte, Andreas Thrane Sørensen på klaver og Andreas Vago på violin spiller også, og aftenen slutter med den stevnske kvartet: Carsten Egely, Lars Juul, Gert Larsen og Erik Stevns, som spiller Kim Larsen numre mm. – og her må publikum gerne synge med.

Skuespiller Lene Vestergård kommer også på scenen – men hvad hun kommer med, er en overraskelse.

I pauserne tryller Erik Jensby for de voksne.

Ingen politiske undertoner

Initiativet kom i stand på baggrund af en politisk beslutning om at skære i den årlige støtte, men koncerten er på ingen måde et politisk arrangement. Det er der stor enighed om i initiativgruppen.

– Dem, der vil hjælpe, de er meget velkomne, sagde formanden for støtteforeningen Café Stevnens Venner, Jette Balslev, ved et pressemøde på Café Stevnen, hvor initiativgruppen præsenterede aftenens program.

De øvrige initiativtagere er Louise Nordgaard, Poul Erik Madsen – formand for Spilledåsen samt kommunalpolitikerne Jan Jespersen (EL), Jørgen Larsen (Nyt Stevns), Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og Sejer Folke (EL).

– Selvom initiativet har en historiske begyndelse efter kommunalbestyrelsesmødet, så er det på ingen måde koncentreret om Nyt Stevns og Enhedslisten. Det er bredt forankret, og det handler om, at vi vil Café Stevnen det bedste, understregede Sejer Folke.

Også barsalg og lotteri

Billetterne koster 250 kroner og kan købes via Snurretoppens billetsystem eller ved personlig henvendelse i Snurretoppen indenfor åbningstiden.

Alle billetindtægterne går ubeskåret til Café Stevnen.

Stevns Brands Fond betaler alle omkostninger til koncerten, Snurretoppen lægger hus og billetsystem til arrangementet, mens Spilledåsen står for den tekniske bistand og barsalget, og Stevnsbladet har sponsoreret en annonce i avisen.

Overskuddet fra aftenens salg i baren ville ligeledes gå til Café Stevnen, og endelig vil der være et lotteri med fine præmier på spil.

Lokale firmaer og velvillige borgere er meget velkomne til at sponsere gaver til lotteriet.

Det er Jørgen Larsen, der står for indsamling af præmier, og han kan kontaktes på tlf. 20445303.

Lodderne, der koster 20 kr. stykket, vil kunne købes i butikkerne på Stevns, og vinderne udtrækkes medio december.

En ny tradition?

Om støttekoncerten bliver en årligt tilbagevendende begivenhed er langt fra givet.

Initiativgruppen fortæller, at det overordnede formål med koncerten er at samle de 150.000 kr. ind, som er sparet væk på næste års budget.

– Men det er ikke meningen, at vi skal have indsamlinger hvert år. Det bør være kommunens opgave. Vi skal ikke gøre det, som det offentlige egentlig burde gøre, siger Jette Balslev, der samtidig glæder sig over den store støtte, værestedet har oplevet de seneste uge.

Støtteforeningens formand anerkender også den PR-værdi, som det har haft, og som har været medvirkende til at udbrede kendskabet til Café Stevnen.

Kun 163 billetter

Opbakningen har været overvældende, både ved demonstrationen foran rådhuset forud for budgetvedtagelsen, hvor omkring 100 deltog, de efterfølgende tilkendegivelser samt medlemsfremgangen i støtteforeningen.

Også planlægningen af støttekoncerten har været en sand fornøjelse:
– Det er gået som smurt i olie. Til vores store glæde har alle, som vi har spurgt, sagt ja, fortalte Mogens Haugaard, som ligesom resten af initiativtagergruppen ser frem til en festlig aften i Snurretoppen den 30. november.

Og da antallet af billetter er begrænset til de 163 sæder, som salen rummer, er opfordringen fra dem klar: Vent nu ikke få længe med at købe billet.
rmh

Skriv en kommentar