(Last Updated On: 15. marts 2019)

Til generalforsamlingen den 6. marts fremgik det, at bestyrelsen for Himlingøje Forsamlingshus havde haft stor travlhed i efteråret for at færdiggøre en ansøgning om økonomisk støtte fra ’Underværker’ (et Realdania projekt):

Vi ønsker ved en ’grøn omstilling’ at erstatte det gamle oliefyr med et luft til vand varmeanlæg. Vi vil undgå forurening, samt på sigt forbedre økonomien, idet opvarmningen pr. år har kostet ca. 30.000 kr. Andet ønske er en tiltrængt fornyelse af toilet- og garderobeforholdene.

I 2015 blev daværende garderobe inddraget til handicaptoilet. Tegnestuen LL gav gode forslag til modernisering og disse indgik i ansøgningen på i alt 450.000kr.
For at vores ansøgning kunne komme i betragtning, måtte vi skaffe over 200 ’likes’, som skulle sættes på Himlingøjes projekt i ’Underværkers’ hjemmeside. Ved hjælp af flyers, opslag og møder lykkedes det at få 268 likes før den 13. december 2018.

Den 4. marts 2019 blev det klart, at vi ingen støtte får fra ’Underværker’.

Som vi tidligere har erfaret, giver firmaer og fonde støtte til nyskabende initiativer f.eks. til ’væresteder’ for unge og hjemløse, taghaver, naturstier osv. Men hvordan skal de gamle forsamlingshuse overleve, endsige fornyes og skabe liv i de hensygnende landsbyer, når hverken kommunen eller fonde vil give støtte?

Himlingøje Forsamlingshus benyttes af gymnastikforeningen, der har hold året rundt (ca. 100 medlemmer), til Bylaugets arrangementer: juletræsfest, foredrag, byttedage og som menighedshus til sangaftener mm. Desuden har vi udlejninger til private fester.

Årets regnskab viste et større underskud. Årsagen skyldes en regning på 28.000 kr. fra begyndelsen af året 2018 for et stort kloakarbejde, idet afløb fra toiletterne var brudt sammen og måtte erstattes.

På trods af skuffelsen og underskuddet på regnskabet blev hele bestyrelsen genvalgt.

Dette indlæg er tænkt som orientering især til alle, der har givet vores projekt ’likes’, men også som en opfordring til politikerne i Stevns om større bevågenhed – i tide – over forsamlingshusenes situation.

Send eventuelle kommentarer og ideer til: himlingojeforsamlingshus@gmail.com.

På vegne af Himlingøje Forsamlingshus bestyrelse
Birgit Ottesen

Skriv en kommentar