(Last Updated On: 18. august 2018)

Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv har mistet sin formand, Bodil Krogsgaard, der døde i mandags efter at have deltaget i en motionstur med Gåvennerne.

Bodil påtog sig formandshvervet for to år siden, da foreningen skulle finde en formand til erstatning for Leif Jørgensen, som netop var død. Selv om vi vidste, at Bodil havde rigeligt med opgaver i andre foreninger, opfordrede vi hende alligevel til at overtage den arbejdskrævende post som formand for støtteforeningen. Det gjorde hun af pligtfølelse over for foreningen i en svær situation.

Denne indstilling var kendetegnende for Bodil. Hendes engagement i de forskellige foreninger og sammenhænge, hun indgik i, var båret af ønsket om at få tingene til at fungere, og var det nødvendigt selv at gå i spidsen, så måtte det være sådan.

Derfor har den alt for korte periode med Bodil som formand også været to gode år for støtteforeningen. Medlemstallet er vokset, de fleste medlemsarrangementer inklusive de årlige ture i maj har haft stor medlemstilslutning, og vi har fået udgivet nogle gode publikationer. Vores første møde efter sommerferien var et godt eksempel på Bodils indsats: allerede her havde hun idéer og forslag til næste sæsons program. Med Bodil som formand var man aldrig bagefter med planlægningen.

Da Stevns kommune besluttede at opgive den kommunale drift af Vallø Lokalhistoriske Arkiv, opstod behovet for en arkivforening med ansvar for driften af arkivet. Også her deltog Bodil i arbejdet med oprettelsen af denne forening og påtog sig opgaven med at være foreningens første formand.

Bodil døde således midt i arbejdet med en række opgaver, og støtteforeningen er sikkert ikke den eneste, der i den kommende tid må sande, at der bliver en meget stor plads at udfylde efter Bodil. Størst bliver savnet imidlertid på grund af Bodils menneskelige egenskaber, og støtteforeningen vil gerne udtrykke sin deltagelse over for Bodils familie, hvor savnet naturligvis er størst.

Bjarne Hjorth Andersen

Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv

 

Skriv en kommentar