(Last Updated On: 23. oktober 2018)

Der skrives så meget om Café Stevnen, Mænds Mødesteder og Mødestedet i Hårlev, men meget lidt om Strøbyhjemmet, hvor både Ældre Sagen, Dansk Folkehjælp, Hjernesagen, Strøbyhjemmets Pensionistforening samt alle aktiviteterne fra Vallø Strand holder til.

Alle ugens hverdage er optaget af aktiviteter til gavn og glæde for mange ældre og handicappede borgere, som her tilbydes et lille frirum i hverdagen og muligheden for at møde andre til f.eks. sang, stolegymnastik, madlavning, kortspil og kreative ting.

Alle aktiviteter gennemføres af frivillige, der på alle måder stræber efter at hjælpe ud fra den enkeltes behov, således at alle så vidt muligt får en god oplevelse, som mange gange er det eneste sociale samvær vedkommende har i ugens løb. Det arbejde sker som sagt ved hjælp af frivillige ildsjæle, og Stevns Kommune stiller lokalerne til rådighed. Ved diverse aktiviteter serveres kaffe og hjemmebag, som betales for med 15 kr.

Strøbyhjemmet danner endvidere ramme om forskellige arrangementer, hvor der som regel deltager 40-55 personer. Det kan være jule- og påskefrokost, fastelavn, Mortens og Sankt Hans aften samt foredrag eller musikarrangementer.

Der kommer i ugens løb cirka 140 borgere på Strøbyhjemmet, og vi takker Stevns Kommune, som stiller disse dejlige lokaler til rådighed for det nordlige Stevns’ borgere.

Med venlig hilsen
på vegne af mange brugere
Lillian Lange
Formand for Strøbyhjemmets Pensionistforening

Skriv en kommentar