(Last Updated On: 10. september 2018)

 

Hårlev: Hjerteforeningen Stevns, Kræftens Bekæmpelse Stevns Lokalforening og Stevns Kommune er gået sammen om at etablerer en sundhedscafé, hvor borgere med kroniske sygdomme på tværs af deres diagnoser kan mødes og danne netværk med ligesindede.

Sundhedscaféen vil være et sted for borgere med hjertesygdom eller kræft, hvor de kan få inspiration og udveksle erfaringer om det at skulle leve med en kronisk sygdom.

– Mange borgere med kronisk sygdom går rundt med en følelse af, at de er alene om at opleve deres problemer, siger Anny Borch Jensen fra Kræftens Bekæmpelse.

Preben K. Hansen fra Hjerteforeningen Stevns tilføjer:

– I en sundhedscafé møder man andre, som har lignende problemer. Det betyder meget at opleve, at man ikke er alene, men at møde og tale med andre, som lever med de samme problemer.

Frivillige leder cafeen

Det vil være frivillige fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse, der leder caféen. De sørger også for kaffe og te mm.

Hver anden gang tages forskellige temaer op, der handler om at leve med en kronisk sygdom. Når der er et tema på programmet, vil fagpersoner fra Stevns Kommune og fra patientforeningerne være med i caféen.

Første gang 19. september

Sundhedscaféen afholdes på Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev.

Caféerne henvender sig primært til kronisk syge og deres pårørende, men alle er velkomne.

Efterårets første Sundhedscafé afholdes onsdag den 19. september, herefter hver anden onsdag og hver gang kl. 14.15 til 15.15.

Der arbejdes hen imod, at andre patientforeninger, f.eks. lokalforeninger for Diabetes og Lungesygdomme også inviteres med i samarbejdet.

Skriv en kommentar