(Last Updated On: 30. september 2018)

På første møde i Sundhedscaféen talte bl.a. Anny Borch Jensen, Preben K. Hansen og Denni Pedersen. Caféen afholdes onsdag i lige uger, og hver gang kl. 14.15-15.15.

Hårlev: Hjerteforeningen Stevns, Kræftens Bekæmpelse Stevns Lokalforening og Stevns Kommune er gået sammen om at etablerer en sundhedscafé, hvor borgere med kroniske sygdomme på tværs af deres diagnoser kan mødes og danne netværk med ligesindede.

Sundhedscaféen holdes på Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev

Første møde var onsdag den 19. September, hvor 15 borgere med forskellige kroniske lidelser mødte op.

Anny Borch Jensen fra Kræftens Bekæmpelse på Stevns bød velkommen, suppleret at Preben K. Hansen fra Hjerteforeningen Stevns, og Denni Pedersen fra Stevns Kommune, og fortalte om baggrunden for og formålet med Caféen.
Næste gang er onsdag den 3. oktober, hvor emnet er “Hvorfor er kosten vigtig”.

 

Skriv en kommentar