Kære Lars Thorup Jeppesen

Jeg har læst dit indlæg og tager dine kommentar og bekymringer til efterretning og med i det politiske udvalg.

I det nye udvalg vil vi som noget af det første arbejde videre med den plejecenterplan, som det gamle udvalg har arbejdet med og truffet en række beslutninger i forhold til.

I vores arbejde med plejecenterplanen vil vi arbejde så hurtigt vi kan og inddrage alle de input vi får, inden de endelige beslutninger træffes.

Venlig hilsen

Henning Urban Dam Nielsen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.