(Last Updated On: 19. november 2018)

Først og fremmest vil jeg gerne undskylde for min manglende tilbagemelding på din invitation til dialog. Din henvendelse forputtede sig i bunken af mails, og det er selvfølgelig ikke i orden. Det beklager jeg.

Du skriver intet i dit læserbrev om, hvad retssagen handlede om, så af hensyn til alle de, som læser med, sætter jeg nogle ganske få ord på, hvorfor Stevns Kommune har set sig nødsaget til at rejse en sag mod tre grundejere. Da der er tale om en igangværende sag, kan jeg ikke beskrive sagen detaljeret.

Sagen handler om, at en del af kommunens areal – læhegnet mellem erhvervs- og boligområdet i Hårlev – ad åre er indlemmet som en del af private haver uden tilladelse. Stevns Kommune kan selvfølgelig ikke acceptere, at private grundejere overtager kommunens ejendom, og derfor søger vi nu at få arealet tilbage ad rettens vej. Vi startede vores bestræbelser på, at få vores ejendom tilbage med dialog, men valgte at gå rettens vej, da det ikke bar frugt.

Til dit afsluttende spørgsmål, om Stevns Kommune også fremover vil ’tryne borgere med udsigten til fallit, hvis de modsætter sig ulovligheder fra kommunen’, så har vi selvfølgelig ingen intentioner om det. Det kræver bare, at vi er enige om, hvad der er lovligt eller ulovligt, og det er det, vi har retssystemet til at bestemme.

Foreløbig har retten ikke taget stilling til, hvad der er ulovligt i denne sag, men alene afvist den af procesmæssige årsager.

Venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar