(Last Updated On: 15. juni 2018)

Kære Johnny, jeg vil gerne kvittere for dit engagement i forhold til Frivillighedscenteret, herunder din interesse for de politiske dagsordener.

Som du godt ved, er balancekataloget forvaltningens oplæg til de politiske udvalgs arbejde med kommende års budget.

Forslagene er ikke politisk behandlet, men indgår i det videre politiske arbejde med at få det kommunale budget til at stemme.

På nuværende tidspunkt, synes jeg derfor, at det vil være passende, ikke at drage forhastede konklusioner på baggrund af balancekataloget.

At udarbejde kommende års budget er en stor og vigtig opgave.

Undervejs skal der prioriteres og politiske visioner skal indarbejdes. I denne proces er høringssvar fra forskellige parter en vigtig del af arbejdet og jeg vil tillade mig at opfatte dit læserbrev, som en slags offentligt høringssvar i forhold til Frivillighedscenteret, som jeg godt kan garantere, at vi ikke lukker.

Med venlig hilsen

Henning Urban Dam Nielsen

Formand for Social – og Sundhedsudvalget

 

Skriv en kommentar