(Last Updated On: 17. december 2018)

Stevns kommune får en ny renovationsordning, med start 1. maj 2020.

Denne ordning har baggrund i mål for genanvendelse af vores affald, mål der er sat af Folketinget og EU sammen med vores egne ønsker.

Disse mål er ens for alle Danmarks kommuner, men der er samtidig metodefrihed til, hvordan de bliver opnået.

Det gør, at der i Slagelse er en ordning, der indsamler pap, men fravælger blød plast. Den bløde plast skal borgerne i Slagelse så aflevere på deres genbrugsplads.

På Stevns bliver det omvendt, pappet skal afleveres på genbrugspladsen. Kommunalbestyrelsen i Stevns har prioriteret at indsamle alt plast, hård som blød, sammen med papir og karton, glas og metal, restaffald og madaffald.

Om den ene ordning rundt om i landet er bedre end den anden, skal være usagt andet end, at de er lokalt vedtaget i kommunalbestyrelserne med sigte på det samme ønske om øget genanvendelse.

Med venlig hilsen
Flemming Petersen (V)
Kommunalbestyrelsesmedlem
Udvalgsformand Plan, Miljø og Teknik

Skriv en kommentar