(Last Updated On: 5. marts 2019)

Det er korrekt, at vi for nogle år siden fik lavet en nyopmåling af kystvejen med henblik på at få fastlagt skel.

På baggrund af en række workshops i 2015 er der lavet et skitseprojekt for ændring af Kystvejen til en såkaldt 2 minus 1 vej.

Projektet ligger som et skitseprojekt og afventer en politisk bevilling. Der er ikke for nuværende afsat midler til videre projektering og udførelse af det.

Jeg kan i øvrigt henvise til sidste politiske behandling i daværende plan- og teknikudvalg i 2017, sag 522.

Med venlig hilsen
Jacob Asbjørn Jacobsen
Leder af Vej & Materielgård

Skriv en kommentar