(Last Updated On: 6. august 2018)

Varpelev: Selvom der har været enkelte byger, gælder afbrændingsforbuddet fortsat. Det valgte en 33-årig mand fra Hårlev dog at ignorere, da han lørdag aften den 4. juli tændte op i et bålsted i en have på Tingvej.

Den 33-årige blev kl. 22.04 sigtet for at overtræde forbuddet, og han kan nu forvente at få en bøde.

Politiet vil igen gøre opmærksom på, at afbrændingsforbuddet fortsat er gældende til trods for den smule nedbør, som der er faldet. Nedbøren er langt fra nok til at eliminere risikoen for omfattende brand i naturen. Derfor skal borgerne fortsat være særdeles opmærksomme på alt, der kan bryde i brand. Der er fortsat totalt afbrændingsforbud i Danmark. Læs mere herom på de lokale brandberedskabers hjemmesider. Politiet følger op på anmeldelser om sådanne overtrædelser, der kan resultere i en bøde på mindst 5.000 kr. samt eventuelt erstatningskrav, hvis overtrædelser medfører skader på ting.

Skriv en kommentar