(Last Updated On: 5. december 2018)

Fem grundejerforeninger kræver politisk handling

Den første del af Nicolinelund er bygget færdig. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Det er byggeriet på Nicolinelunden, som har fået en gruppe grundejerforeninger i Strøby Egede og Strøby Ladeplads til at skrive et åbent brev til kommunalpolitikerne i Stevns Kommune.

Uvished om indhold

Foreningerne er bekymret for, om infrastrukturen vil tilgodese borgernes interesser.

I brevet omtales dels, at de nuværende planer vil »medføre manglende fremkommelighed og heraf følgende lange og besværlige adgangsveje til boligområderne.«

Der er desuden kritik af, at planerne fjerner en grøn kile, som var lovet, og at etableringen af en fordelingsvej fra Hybenrosevej og videre øst på mod Vindspinderivej vil blive umuliggjort.

Ikke mod udvikling

Grundejerforeningerne finder også, at lokalplan-processen burde have udstukket konkrete retningslinjer for bygherre, og de frygter, at det kan skabe en uheldig præcedens for fremtidige lokalplaner længere mod øst. Af disse grunde bør lokalplan 184 og 190 tages af bordet i deres nuværende form, kræves det.

Det understreges i det åbne brev, at man ikke er imod udvikling og bosættelse, men at det blot »skal foregå på en planlagt og fornuftig måde således, at kommunen og borgerne får det bedst mulige udbytte af udbygningen og fremtiden.«

Hvidbog på vej

Formanden for kommunens Plan-, Miljø-, og Teknikudvalg, Flemming Petersen (V) har disse kommentarer til det åbne brev.

– Kommunalbestyrelsen har besluttet, at sende de to lokalplaner i otte ugers høring i en normal høringsproces. Midt i høringsperioden den 10. oktober blev der afholdt borgermøde, hvor de her fremsatte synspunkter også blev fremlagt og kvitteret for, lyder det fra udvalgsformanden.

Flemming Petersen konstaterer, at høringsperioden sluttede den 7. november, og at der lige nu pågår et arbejde med høringssvarene, der samles i en hvidbog.

Lokalplaner skrottes ikke

Næste trin i processen er, at udvalget på et møde den 8. januar 2019 behandler de to lokalplaner incl. hvidbog, og her kommer udvalget med en anbefaling om det videre forløb til kommunalbestyrelsen.

– At tage de to lokalplaner af bordet, som grundejerforeninger opfordrer til, kommer ikke til at ske. Vi har som kommune løbende sager og planer i høring i en proces, der er kendt fra starten af høringsperioden, det skal vi alle respektere, slutter Flemming Petersen.

Se det åbne brev

Det åbne brev fra G/F Brinken, G/F Stolpegården, G/F Kystvejen, G/F Lendrumgård og Strøby Egede Borger og Grundejerforening, kan ses i sin fulde længde her.
sky

 

 

 

 

Skriv en kommentar