Svar til Anna Lise Heilmann Hansen
Vedrørende forholdene på Kystvejen for cyklisterne. Vi har onsdag den 26. juni fulgt op på de punkter, du spørger til. Som udgangspunkt har du ret  [...]
Ekspropriering til cykelsti
For at få den mest direkte og sikre cykelsti for skolebørn til Strøbyskolen, besluttede kommunalbestyrelsen på deres seneste møde, at et areal ved  [...]
Ekspropriering til cykelsti
For at få den mest direkte og sikre cykelsti for skolebørn til Strøbyskolen, besluttede kommunalbestyrelsen på deres seneste møde, at et areal ved  [...]
Cykelstier på Stevns
I sidste uges Stevnsbladet skrev Jan Pedersen et læserbrev om cyklismens ve og vel på Stevns. Jan nævner helt specifikt to problemstillinger; sikke [...]
Gravearbejde tæt på skolevej
  Der skal i efteråret graves kloakledninger ned ved Strøby Egede langs cykelstien ved Stevnsvej og på stien fra Vallø til Stevnsvej   STRØBY  [...]
Cykelsti får flere til at tage cyklen
RØDVIG/STORE HEDDINGE: Flere borgere i Stevns benytter sig af cyklen efter, at kommunen har anlagt cykelstien fra Store Heddinge til Rødvig. Det vi [...]
Giv din mening om Store Heddinge-Rødvig cykelsti
Cyklister med smartphones kan via QR-koder på skilte på cykelstien være med i undersøgelsen STORE HEDDINGE/RØDVIG: I september 2013 var der indviel [...]