Strandudvidelse på hold
Badegæsterne må for en stund endnu passere stykket med fedtemøg og tang, hvis de vil bade fra sandstranden i Rødvig. (Foto: Rikke Michael Hansen) R [...]
Sand flyttes fra havn til strand
Kystdirektoratet har nu givet tilladelse til, at der må fjernes sand fra indsejlingen til Rødvig Havn. Sandet flyttes til stranden, hvor det forven [...]