Svar til Jane Christoffersen
Jeg vil gerne uddybe min udtalelse med, at vi ikke kan tvinge dem, som i dag er en del af det frivillige korps, til at være ’betalende’ medlemmer a [...]
Fyrforeningen og de frivillige
I sidste Stevnsbladet har udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen brug for at understrege, at fyrforeningen ikke har noget at gøre med det frivil [...]
Kommentar til Jane Christoffersen
Det er en voldsom anklage på Stevns Kommune, at vi skulle være medvirkende til at begrænse ytringsfriheden. Jeg formoder, at tolkningen omkring tav [...]
Opløsning af fyrforeningen
Stevns Fyrforening, som blev stiftet i 2005, har for længst opfyldt sit vigtigste formål: “…at sikre offentlighedens direkte og uhindrede adg [...]
Vil bevare Udkiggen
»Udkiggen« bliver bevaret, siger Stevns’ vicekommunaldirektør. Store Heddinge: Bestyrelsen i Stevns Fyrforening har sat sig i spidsen for en unders [...]
Oplev stjernehimlen ved fyret
Stjernekikkertens funktion er især at samle lys. Pupillen hos et menneske er ca. 5 mm. »Pupillen« på den viste kikkert (frontlinsen) er 90 mm. R [...]
Fyrforeningen ønsker de historiske bygninger bevaret
STEVNS FYRCENTER: På årets generalforsamling i Stevns Fyrforening var der blandt de fremmødte en lang drøftelse af Realdaniaprojektet, som netop er [...]