(Last Updated On: 19. februar 2018)

Strøby Egede: det tog FN 20 år at forhandle Børnekonventionen på plads i 1989, og Danmark var allerede to år efter blandt de lande som bekræftede denne internationale aftale.

Tre spændende dage

Danmark har dog ikke inkorporeret konventionen ligesom de øvrige nordiske lande, og det betyder, at hvis man finder børns rettigheder krænket, så kan man ikke klage til FN-systemet.

Men det forhindrede ikke hele Strøbyskolen i at afholde emneuge med børns rettigheder. Og der blev sat fokus på at børn har ret til at sige deres mening, de har ret til at gå i skole, ret til at få mad, og ret til ikke at blive udsat for vold og overgreb.

– Alt dette og meget mere, har eleverne på skolen arbejdet med, fortæller skoleleder Dorte Ritz Nissen og fortsætter:

– Efter tre spændende dage med teori, kreative værksteder og multimodale produktioner, har store som små elever fremvist deres arbejde. Skolen summede fredag af nysgerrige elever, der med stolthed fortalte hinanden om deres arbejde med rettigheder. Det blev bl.a. til små skuespil, quizzer, spil, illustrative film og kreative udsmykninger, slutter Dorte Ritz Nissen.
sky

 

Skriv en kommentar