(Last Updated On: 16. oktober 2018)

Alt tyder på, at natbussen kører i garage efter sankthansfesterne i 2019. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Region Sjælland vil nedlægge natbusser, og det kan få negativ betydning for Stevns, mener borgmester og udvalgsformand.

Vil spare to millioner

»DET ER SÅDAN TRAFIKKEN BEVÆGER SIG/BLÆST I EN BUS« skrev Yahya Hassan med versaler i digtet »Natbus«.

Hvis det står til Region Sjælland så bevæger bus 99N sig ikke meget længere efter sommeren 2019.

Det er regionens udvalg for Trafik, Infrastruktur og Miljø som anbefaler nedlæggelse af en række busruter, et forslag som Regionsrådet skal beslutte på sit møde i november.

Regionen vil nemlig spare cirka to mio. kr. på natbusserne.

Det bekymrer Stevns’ borgmester Anette Mortensen (V):

– Linje 99N er den eneste offentlige mulighed for at komme fra Køge mod Stevns om natten fra fredag til søndag, idet togdriften ikke kører mellem 00.00 og ca. 07.30 i weekenden, lyder det i et høringsbrev, som Stevns har sendt til Region Sjælland siger hun.

Unge og pendlere rammes

Movia oplyser, at passagerantallet for rute 99N i Stevns Kommune udgør 3.200 pas­sager per år, hvilket i snit er 60 passagerer per weekend.

Hvis bus 99N sløjfes, vil kommunens unge få svært ved at komme til og fra Køge, hvor en stor del af ungelivet foregår, og den del af den lokale ar­bejdsstyrke, som er afhængige af at pendle til og fra arbejde på skæve tider, mister muligheden for kollektiv trafik, påpeger borgmesteren og planudvalgsformand Flemming Petersen (V).

»Det accepterer vi ikke«

Stevns Kommune bemærker, at Region Sjælland med forslaget fjerner mulig­heden for at komme til og fra Stevns i weekenden om natten, medmindre man tager en taxa.

En taxatur fra Køge til f.eks. Store Heddinge koster i dag 500-600 kr., hvilket vil være tæt på at fjerne fortjenesten ved at gå på arbejde for en social- og sundheds­assistent eller sygeplejerske, som skal sent hjem efter en aftenvagt. For ikke at tale om udgiften for en studerende på SU.

– Udover generne i form af mindre fleksibilitet og fordyrende rejseudgifter, vil Stevns Kommune også blive mindre attraktiv at bosætte sig i for familier, der er afhængige af kollektiv trafik. Stevns Kommune kan derfor ikke acceptere fjernelsen af linje 99N, lyder det fra Anette Mortensen og Flemming Petersen.

En del af dansk kultur

Den offentlige trafiks første sene afgange skete med indførsel af natsporvogne i København i 1912.

Siden har natbusser ikke kun været en del af trafikken, men også kulturen.

PH skrev om »første morgenmænd og sidste natvogn« i sangen »Tag og kys det hele fra mig« i 1932.

John Mogensen havde den med i »Sidder på et værtshus«, og hans yngre musikerkollega Johnny Madsen har i flere sange løst »nattegn« for at komme hjem.

Natbus 99N har kørt mellem Køge og Stevns siden 1. februar 1998.
sky

Skriv en kommentar