Forårscheck til Stevns

Når lærken slår sin trille og foråret er på vej, kommer der flere midler til den udekørende aften- og nattevagt i hjemmeplejen på Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Finansloven for 2018 afsatte 500 mio. kr. årligt til at understøtte en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet.

Flere aften- og nattevagter

Det betyder, at Stevns Kommune har fået tilsagn om 2.352.000 kroner.

På Social og Sundhedsudvalgets møde den 5.februar, blev det besluttet, at midlerne anvendes til opnormering af den udekørende aften- og nattevagt i Hjemmeplejen.

– I 2018 er beløbet at betragte som en ekstra bevilling fra folketinget, forklarer formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Nielsen (A). og han tilføjer:

– Hvis bevillingen ikke forlænges, stå vi som kommune med en opgave i 2019, der enten består af at finde pengene et andet sted eller at rulle den ekstra “velfærd” vi omsatte pengene til, tilbage til 2017 niveau.

Forbedring sker fra marts

Men foreløbig bydes de ekstra to millioner velkommen, og vil meget hurtigt blive omsat i medarbejdertimer, bekræfter centerchef Tina Mørk:

– Vi har netop modtaget brev fra ministeriet om, at Stevns kommune modtager 2,3 mio. kr., og at vi skal indsende redegørelser for midlerne. Vi forventer at midlerne udsendes til os i marts og at vi umiddelbart kan gå i gang, slutter hun.

sky

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.