(Last Updated On: 10. oktober 2018)

Kommunen: Den 1. december i år får Stevns Kommune to nye direktører, når Hanne Stensen Christensen og Kasper Sonne indtager direktionskontoret sammen med kommunaldirektør Per Røner.

Hanne Stensen Christensen

Hanne Stensen Christensen bytter direktørposten i Lejre Kommune ud med direktøransvar for udvalgene Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme samt Plan, Miljø og Teknik.

Hun er oprindeligt uddannet som cand.scient. i miljøbiologi, men har suppleret sin uddannelse med bl.a. en mastergrad og flere andre uddannelser. Hun er ligeledes aktuelt medlem af bestyrelsen for den danske Naturfond og ekstern underviser på Københavns Universitet.
Hanne Stensen Christensen har i Lejre Kommune haft ansvar for tre fagcentre: Center for Teknik & Miljø, Center for Service og Ejendomme og Center for Kultur og Fritid.

Kasper Sonne

Kasper Sonne, som kommer fra en stilling som centerchef i Faxe Kommune, bliver direktør for udvalgene Børn, Unge og Læring samt Social og Sundhed.

Kasper Sonne er oprindeligt uddannet som cand.polit., men har også suppleret sin viden med en mastergrad samt deltaget i flere følgegrupper vedr. bl.a. fornyelse af socialpsykiatrien og styrket kvalitet i sundhedsvæsenet.
Kasper har i Faxe Kommune bl.a. været centerchef for voksenhandicapområdet, arbejdsmarkedsområdet og børn- og ungeområdet.

Store opgaver forude

Der er ikke tale om nyoprettede stillinger. Begge direktørstillinger har tidligere været besat, bl.a. af  direktør Pernille Kjeldgård, som stoppede i maj i år, og vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, som går på pension.

Kommunaldirektør Per Røner siger i anledning af valget af de to nye direktører:

– Jeg ser meget frem til samarbejdet i den nye direktion, som skal i arbejdstøjet i forhold til de aktuelle opgaver og udfordringer for kommunen. Bl.a. står vi over for at skulle i gang med at udmønte næste års budget, hvor der er flere spændende ting i gang. Herudover skal vi også se på vores økonomi generelt og arbejde videre med vores plejecenterplan og tværgående velfærdsprogram, verdensarven, turismeudvikling, infrastruktur osv., slutter kommunaldirektøren.

 

Skriv en kommentar