(Last Updated On: 11. juni 2018)

Personale og brugere samles om bordets glæder, da Munkegården lukkede dørene op for tre af kommunens samværstilbud. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Der var velkomstdrik, jordbær og lækkerbidder. Der var pynt og balloner, men det var ikke det, som skabte den gode stemning. Det var samværet.

Tre samværstilbud

Stevns Kommune har tre samværstilbud: Værestedet for psykisk sårbare, Krydset for borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne og Jernholdet for medborgere med erhvervet hjerneskade.

De har nu fået et fælles hus over for svømmehallen i Store Heddinge.

– Vi har haft et stort ønske om at flytte, især fordi vi får mulighed for en have, forklarer Tinamaria Götz, som er leder af Handicap og Psykiatri på Stevns.

Behov for forskellige tilbud

Der kommer jævnligt mellem 45-50 medborgere, og flere af dem er ofte i tilbuddet i hele åbningstiden.

– Der er ikke umiddelbart planer om fælles aktiviteter mellem de tre grupper, forklarer hjemmevejleder Charlotte Søltoft Christensen og hjemmevejleder Anne Olsen.

– De tre brugergrupper har behov for forskellige tilbud, forklarer de om det samvær som varetages af pædagoger og social- og sundhedsassistenter, der er efteruddannet til arbejdet.

– Så de pårørende kan være helt trygge, siger de begge.

Mange aktivitetsmuligheder

Samværstilbuddet har eksisteret fra før kommunesammenlægningen i 2007, og både medarbejdere og brugere udtrykte stor glæde over det nye fælleshus’ mange tilbud med både indendørs- og udendørsaktiviteter.

– Nu skal vi bare lære folk at komme. Personalet har stået på stationen og vist dem vejen hertil, siger Tinamaria Götz, og hilser på de mange, som er mødt frem til indvielsen.
sky

 

Skriv en kommentar