(Last Updated On: 15. april 2019)

Og foreningens gule hus, der tidligere var turistinformation, og sidste år vandsportscenter, får nye beboere i år med galleri og levende værksted

Her ses nogle af de omkring 40 deltagere på årets generalforsamling i Stevns Turistforening. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Bøgeskoven: På generalforsamlingen i Stevns Turistforening blev det fra formandens side tilkendegivet, at foreningen i dag har mere karakter af en interesseorganisation, drevet af frivillige kræfter, hvor den tidligere har faciliteret turistbureau på Rødvig Havn med eget kontor og ansatte, har forestået driften af Rødvig Havn med mere.

Sådan er det ikke i dag, hvor turismen oplever et markant øget fokus fra Stevns Kommune, der dels har koblet sig på et turismesamarbejde med andre sydsjællandske kommuner i Sydkystdanmark, og som blandt andet har oprettet en stilling som turismekonsulent, der de første to år var midlertidig, men nu er blevet permanent.

Formand Kathrine Hendriksen, bagved ses tidligere bestyrelsesmedlem, nu suppleant i bestyrelsen, Karl Peter Andersen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

– I min formandsperiode på tre år, har foreningen undergået en enorm forandring, både på de ydre og de indre linjer. Vi har været og er i færd med at skabe en stærk tværkommunal destination i Sydkystdanmak – en proces, som turistforeningen deltager aktivt i, sagde Kathrine Hendriksen i sin formandsberetning.

– Det giver os anledning til at diskutere i bestyrelsen og gerne også i aften, hvad vores fremtidige rolle i det stevnske turismelandkort skal være, fortsatte hun og fremlagde derefter planer for indsatser i 2019, der er væsentligt reduceret i forhold til tidligere år.

Støtte til turismeprojekter

De foregående tre år er der gjort store indhug i foreningens egenkapital, blandt andet til forskellige aktiviteter, nye ’50 things to do on Stevns’-brochurer og medfinansiering af en turismekonsulent i to år.

– 2019 bliver et år, hvor vi skruer ned for aktivitetsniveauet og afsætter en mindre pulje på 50.000 kroner til turismeudviklingsprojekter, oplyste formanden.
Hun forklarede, at puljen kan søges i portioner af 5.000 kroner. Tre projekter har allerede modtaget støtte: Urklang, fejringen af Dannebrogs 800 år i Højeruplund og Stevns’ deltagelse på Madens Folkemøde på Lolland.

Kunst istedet for vandsport

Foreningens hus på havnen i Rødvig, hvor der tidligere lå turistinformation, og hvor man sidste år forsøgte at etablere et nyt vandsportcenter: ’Stevns Watersports’, bliver også anderledes i år.

– Med Stevns Watersports forsøgte Thor Nielsen (tidligere turismekonsulent, red.) at opfylde et ønske, som vi har haft lokalt i mange år: Et hus rigt på vandsportmuligheder. Det viste sig dog, at ideen var bedre på papiret end i virkeligheden, sagde Kathrine Hendriksen, som kunne fortælle, at der i år vil blive levende værksted og galleri i stedet.

Foreningen har indgået lejekontrakt med den lokale keramiker Trine Bond, som ønsker at bruge huset som både galleri og værksted.

Keramikeren har blandt andet inviteret en gruppe stevnske møbelsnedkere og designere til at udstille i huset og fylde det med keramik, møbler og design, der i fortællingen knytter sig til Verdensarven.

Kort, bus og båd

Efter formandsberetningen var der flere spørgsmål og input fra enkelte af de omkring 40 deltagere på generalforsamling.

Peer Nørgaard, der også er en del af den frivilligt drevet turistinformation, Rødvig Lokal Information, havde et stort ønske om bedre kort- og brochuremateriale til turisterne.

– De nye kort, som Sydkystdanmark har fået trykt, er ubrugelige til at vise turisterne på rette vej, forklarede han, og viste et kort af ældre dato, som langt bedre opfylder behovet for at give et godt overblik over lokationer og veje.

Han savnede også ’ordentligt materiale uden reklamer og med de rigtige informationer, som han forklarede det.

– Både Møn og Næstved har fine brochurer, bare der dog var nogle, der gad tage den op her, opfordrede Per Nørgaard.

Fra Mogens Haugaard Nielsen var der forslag om at undersøge mulighederne for en alternativ mulighed for at genindføre en shuttlebus for turisterne. Han henviste til den model, som man har valgt at bruge ved Jungshoved, hvor frivillige leaser en bus. Projektet hedder Delebussen Frøen og er administreret af Jungshoved Lokalråd og støttet af Vordingborg Kommune. Her kan passagerne for ’en flad femmer’ køre mellem Jungshoved og Præstø.

Og fra den tidligere turistforeningsformand, Lars Severin Klausen, var der forslag om, at genoptage projektet om en turbåd langs klinten. Han nævnte muligheden for at enten kommunen eller Verdensarv Stevns tog ejerskab på projektet.

Genvalg og nyvalg

Til bestyrelsen var der genvalg til Roula Albitar og Jens Karl Jørgensen. Claus Høgenhaug blev nyvalgt i stedet for Karl Peter Andersen, som gerne ville overtage suppleantposten efter Per Strøm Schildt. På den anden suppleantpost var der genvalg til Johs Johannesen.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Resultatet endte negativt med et underskud på 451.000 kroner, hvor de to største poster var posten ’Annoncer, reklame og tryksager’ på 318.00 kr. og ’Tilskud turismekonsulent’ 150.000 kr. I budgettet for 2019 er til gengæld budgetteret med langt færre udgifter og samlet set et lille overskud på 14.800 kr.

Antallet af medlemmer er stort set status quo og var i 2018 35 privatpersoner, 26 virksomheder og 2 foreninger.
rmh

Skriv en kommentar