(Last Updated On: 19. marts 2019)

Men faldende indtægter og debat om det økonomiske ansvar for skulpturparken

Tim Warner fortsætter som formand, til ’skibet er sejlet sikkert i havn’. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Ved den årlige generalforsamling i Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening kunne foreningens formand, Tim Warner, fortælle, at han fortsætter som formand.

Udfordringerne med den nyligt anlagte skulpturpark langs Kronhøjvej (udskydelse af åbningen samt enkelte skulpturer, der smuldrer) har fået ham til at blive på posten:

– Forsinkelsen og dette bump på vejen har betydet, at jeg har besluttet at blive ved roret, indtil parken står helt færdig og skibet er kommet sikkert i havn. Jeg går derfor ikke af som formand i utide som meddelt ved sidste generalforsamling, sagde han og gjorde samtidig opmærksom på, at han fremadrettet vil fungere som formand i en mere klassisk forstand:

– Jeg kommer ikke til at bruge utallige aftener som festarrangør eller sommerdage som praktisk gris.

Faldende kontingentindtægter

Trods uændret medlemstal har kontingentindtægterne de seneste år været faldende. Faldet skyldes bl.a., at kontingentet for forretningerne sidste år blev reduceret fra 6.000 kr. til 4.000 kr.

Til næste år kan foreningen forvente et yderligere fald i indtægterne, da det på generalforsamlingen blev vedtaget at halvere medlemskontingentet fra liberalt erhverv fra 2.000 kr. til 1.000 kr.

Skulpturparkens økonomi

På generalforsamlingen deltog knap 30 medlemmer, 7 butikker var repræsenteret.

Mødet blev indledt med en status på skulpturparken og de øvrige tiltag – kridttavle, legeplads og bordbænkesæt – som er en del af projektet ’Liv og Handel i Store Heddinge’, fremlagt af projektleder Charlotte Mannstaedt.

Gennemgangen afsluttedes med et økonomisk overblik, som bl.a. viser, at der fortsat mangler 250.000 kr. for at fuldføre projektet, og det gav anledning til spørgsmål fra salen. Thomas Elberg fra Din Tøjmand gjorde opmærksom på, at han ikke var klar over, at det er foreningen, som har det økonomiske ansvar for projektet.

– Projektet blev første gang præsenteret for foreningen på en generalforsamling for tre år siden. Men hvem tog beslutning om, at gennemføre projektet? Og hvis der sker noget, kommer vi så til at betale, har vi råd til det? Jeg vidste ikke, at vi som forening er økonomisk ansvarlige, sagde han.

Tim Warner var ikke enig i kritikken og mente, at han hele vejen igennem har orienteret foreningens medlemmer om projektet:

– Jeg har ikke undladt at sige, hvordan det hænger sammen. Jeg har aldrig sagt andet. Jeg synes, at det er ’Ulven kommer’. Hvad er du bekymret for?, spurgte formanden, og han fik opbakning fra bestyrelsesmedlem Bo Drews Henriksen, som kunne fortælle, at bestyrelsen løbende er blevet orienteret om projektet.

Hertil svarede Thomas Elberg, at han primært var bekymret for foreningens økonomi, især med tanke på, hvis noget går galt.

Den bekymring blev imødekommet med et forslag om at se på en forsikring.

Ved den senere gennemgang af foreningens regnskab blev skulpturparken endnu engang omdrejningspunktet for ordudvekslinger mellem Tim Warner og Thomas Elberg, med flere personlige angreb og uden en egentlig afklaring eller forsoning.

Julelys igen i år

Godt nyt for foreningens økonomi var julebelysningen, som de næste tre år vil koste 44.000 kroner årligt. Det er Løjes El, der efter udbud, har fået opgaven. I 2018 var udgiften 64.000 kroner.

Camilla Friis Strømsholt fra Nordahl & Friis Blomster blev valgt ind i bestyrelsen og overtager Magnus Brodkas plads. Der var genvalg til Birgit Heinsen, og endelig blev Line Krogh Lay valgt ind som første suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
rmh

Medlemstal

91 medlemmer i 2019 – fordelt på:

  • 34 private
  • 21 foreninger
  • 19 liberalt erhverv/håndværker
  • 17 butikker

Medlemstallet er stort set uændret i forhold til 2018, hvor der var 95 medlemmer i foreningen. Den lille tilbagegang skyldes, at to private samt to foreninger har meldt sig ud.

I 2017 var der 92 medlemmer af foreningen.

Skriv en kommentar