(Last Updated On: 6. december 2018)

Stevns: Kommunalbestyrelsen behandlede torsdag aften årets tredje budgetopfølgning, som giver en status over Stevns Kommunes økonomi.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverskridelsen skyldes primært to forhold: dels et forventet merforbrug på driften på 17,5 mio. kr., dels færre indtægter fra skatter og tilskud på knap 7 mio. kr. Modsat er et forventet mindreforbrug på anlæg på knap 17 mio. kr.

Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på knap 19 mio. kr.; et overskud, der skal finansiere kommunens anlægsudgifter. Da anlægsudgifterne forventes at udgøre godt 80 mio. kr. vil det – for at finansiere udgifterne til anlæg – være nødvendigt med et betydeligt kassetræk.

Der skønnes et samlet kassetræk på godt 62 mio. kr. i 2018.

Ingen opbremsning

– Vi er udfordret på økonomien. De øgede driftsudgifter er primært på sundhedsområdet, især hjemmeplejen, samt at udgifterne til salt og snerydning har været større end budgetteret med, oplyste borgmester Anette Mortensen (V).

– Vi har i flertalsgruppen valgt ikke at bremse op lige nu. Det ville ikke være en holdbar løsning, sagde hun.

Øget udgiftspres

Udvalgsformand for Social og Sundhed, Henning Urban Dam Nielsen (S), oplyste, at der er flere plejekrævende ældre over 80 år, og at denne gruppe også vil stige i de kommende år:

– Det betyder et øget udgiftpres, også i fremtiden, forklarede udvalgsformanden, og han understregede samtidig, at der er brug for tid til at finde en holdbar og fornuftig løsning fremfor at gennemtrumfe nu og her besparelser.

– Kommunen er presset så meget, som den kan. Vi er der hvor, hvis man presser længere i bund, vil der ikke være meget tilbage, sagde han.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) var heller ikke fortaler for en hård opbremsning. Han fremhævede samtidig vigtigheden af, at de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har partifæller på Christiansborg, gør opmærksom på kommunernes udfordring med de mange ældre, der vil komme i fremtiden.

Besparelser vs. serviceniveau

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) var af den holdning, at besparelser ikke nødvendigvis giver en dårligere service.

– Vi er på vej ud i ikke at have overskud på driften, som er det, der giver mulighed for anlægsinvesteringer. Det er ikke holdbart. Vi ser en usikker fremtid i møde, sagde han.

– Mogens, du får det til at lyde, som om det er et resultat, der er sket efter valget. Det er et resultat af mange års ført politik, som har sat os i den situation, vi er i nu. Og jo, service koster. Vi har presset citronen så meget, at vi nu er i bund, sagde Line Krogh Lay (R).

KL må på banen

Jan Jespersen (EL) pointerede, at problemet ikke kun findes i Stevns Kommune:

– De fleste kommuner bliver udsultet. Lad os gå sammen med andre kommuner og lave et kommunalt oprør mod KL (Kommunernes Landsforening, red.), foreslog han.

Som afslutning på budgetopfølgningsdebatten oplyste borgmesteren, at formanden for KL, Jacob Bundsgaard, i øjeblikket rejser rundt til landets kommuner.

– KL bliver nødt til at gå ind i denne udligning, de kan ikke fortsætte med at se passivt til, sagde Anette Mortensen.

Budgetopfølgningen blev godkendt med 15 stemmer. 4 stemte imod, det var DF og Nyt Stevns, med protokelleringer anført.
rmh

Skriv en kommentar