(Last Updated On: 8. marts 2019)

Der er helt klare årsager til, at Nyt Stevns stemte imod udlicitering af rengøringen.

Udlicitering på lige netop det her område er kortsigtet tænkning. Det er på ingen måde givet, at rengøringsmedarbejderne kan bevare deres job ret længe ved udlicitering til et privat firma. Det er velkendt, at virksomhederne ansætter udefrakommende arbejdskraft, at arbejdsforholdene forringes og at kvaliteten falder.

Rengøringsområdet er hverken omfattet af klare standarder eller reguleres af lovgivning. Derfor kan det ikke sammenlignes med hjemmeplejeområdet. I øvrigt helt ubegribeligt, at flertallet nægter et kontrolbud fra rengøringskorpset selv.

Dertil kommer, at de 1,8 mio. kr., I mener, der kan spares, er taget ud af den blå luft. Vi har ingen dokumentation set for hverken tal eller konsekvenser. Hvis der ikke skal fyres medarbejdere eller kvaliteten forringes, hvor skal besparelsen, så komme fra? Størstedelen af rengøringsmedarbejderne er ufaglærte og ca. 80 procent af korpset er bosat i Stevns Kommune. De risikerer at ryge lige ud i arbejdsløshed og vil have svært ved at finde job igen. Hvad er der så vundet?

Det er galt, når Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokraterne samme aften stemmer nye udgifter igennem til 1,85 mio. kr. Et verdensmålsprojekt til 1,2 mio. kr., et iværksættermiljø til 500.000 og en visionspulje til Stevns Klint på 150.000. Projekter, som rengøringen betaler prisen for. Det kan vi ikke være med til. Politikerne bør gå foran og spare på egne promoveringsprojekter før, der spares på kerneområderne.

Jørgen Larsen
Mogens Haugaard
Nyt Stevns

Skriv en kommentar