(Last Updated On: 5. oktober 2018)

Der er kommet forslag til lokalplan 184 og 190 for Nicolinelunden etape 3.1 og 3,2 samt kommuneplan tillæg nr. 5 og 6.

For grundejerne i foreningen Stolpegården er det lokalplan 190 for Nicolinelundens etape 3.2 og kommuneplan tillæg nr. 6, der har den store interesse.

Hvis lokalplanen gennemføres som fremlagt, så kan grundejere på Skrænten se frem til et bælte på ca. fem meter fra skel (gl. udstykning) til skel (ny udstykning, som erstatning for uforstyrret udsigt til åbne marker.

Vi ved godt at tiden ikke står stille, der kommer nye tanker, men seriøst at tilbyde fem meter luft mellem gammelt og nyt boligområde, som får en tilladt byggehøjde op til 8,5 meter, plus et levende hegn som ikke må fremstå klippet og som kan fremstå lukket mod sommerhusområdet i form af buskads (tekst i forslag til lokalplan).

Når det vokser op, vil lys blive stoppet af et højt grønt naturhegn samt af op til 8,5m høje. Det skal lige bemærkes, at vejbredder i eksisterende sommerhusområdet incl. den grønne rabat, har et gennemsnit på 10 meter. Jeg betragter det som respektløst over for de grundejere som har beboet Skrænten siden 1954.

Når det er sagt mener jeg, at vi alle har krav på rekreative områder i en fortravlet hverdag. Kommunen prioriterer jo højt det grønne, som skitseret i Nicolinelunden etape 3.2, og da det allerede så småt er realiseret mellem Nimgården og Brinkholmvej, tænker jeg, at det vil være helt naturligt at fortsætte denne grønne kile, og at den over tid kunne munde ud i Strandvejen.

Med en grøn kile på 50 til 75 meter, bliver det nu en lokalplan for alle og ikke kun beboere i Nikolinelunden, men også Nimgården og Strandsroseparken mf. vil få glæde af det grønne. Det vil også være en lokalplan det gamle sommerhusområde samt den kommende nye bebyggelse vil kunne få glæde af, det vil give en helhed, en grøn tråd, som kommende generationer vil få glæde af, med plads til gang og cykelsti, regnvandsbassin osv.

Der er møde den 10. oktober kl. 19 -21 i Strøbyhallen om ovenstående, samt en høringsperiode og indsigelses rist frem til 7. november,

Dette har naturligvis stor bevågenhed i GF Stolpegården, men jeg tror også, at der kan være en interesse for andre i Strøby Egede, ud bagved og langs med kysten.

GF Stolpegården

Formand Flemming Rasmussen

 

Skriv en kommentar