(Last Updated On: 12. marts 2018)

Først og fremmest tak for den store opgradering af bustrafikken i byen fra 2017 til ca. ½ times drift i dagtimerne. En udvidelse i nattetimerne var ønskelig.

27.8. 2017 gjorde jeg ved mail Stevns kommune opmærksom på, at oplysningstavlerne »Blind vej«, E 18, der er opsat ved mange blinde veje hellere skulle have været E 18,1 med oplysning om der kan passeres af fodgængere og cyklister. Mailen blev bekræftet med, at hvis det ikke var muligt at løse problemet inden for 14 dage, ville jeg modtage besked om sagsbehandlingen. Jeg har ikke hørt noget endnu.

Jeg vil foreslå, at der for at dæmpe hastigheden, anlægges »trapezbump« så kørebanen hæves i vejens fulde bredde ud for Strandparksvej, Åstræde, Bakkegårdsvej, Valnøddevej og Hybenrosevej. Mellem kørefladerne etableres der på Stevnsvej »Pudebump« i hver sin side af kørebanen. Personbiler og varebiler må nedsætte hastigheden ved passage af bumpene, medens udrykningskøretøjer, busser og lastbiler kan skræve over knoldene.

I krydsene, hvor de lange veje passerer Åstræde, kunne der også anlægges »trapezbump« for at dæmpe hastigheden. Trafikanter overser i nogle tilfælde krydsene og deres ubetingede vigepligt.

Dette er tænkt som en overkommelig økonomisk midlertidig løsning, da vi endnu ikke har en omfartsvej, som der var tale om, da vi flyttede til Strøby Egede i 1975. Selv om omfartsvejen kommer, er behovet for disse foranstaltninger også tilstede.

Pælene til de rundkørsler på Stevnsvej, der blev omtalt inden kommunalvalget, er jo fjernet. Nødvendigheden for etablering af en form for sikring for den svingende trafik, kan flere trafikanter i Hybenrosekvarteret, som har været indblandet i de tre færdselsuheld, der er sket inden for et år, bekræfte.

På vejene med vejtræer, der er afmærket med reflekstavler, er utallige af skiltene påkørt og blevet skæve, så refleksvirkningen er meget nedsat. Muligvis påkørt af beboerne?

Hjemmeplejen kører hele døgnet på vejene, renovationsvognene og vejvæsnets biler, var det ikke muligt, at de, hvis de f.eks. i flere uger havde set nogle påkørte vejskilte, kunne give besked til vejvæsnet? I månedsvis kan et af blinklysene ved fodgængerovergangen ved Bakkegårdsvej være slukket, det samme for mange gadelygter.

John Adamsen Jensen
Cedervej 15
Strøby Egede

 

Skriv en kommentar