(Last Updated On: 8. april 2014)

Strøbyskolen har de sidste tre år udbudt det udvidede skole/hjemsamarbejde
”Familieklassen”, hvor målet for den enkelte elev er at komme til at trives bedre i skolen
Familieklasser
De to AKT-lærere Sanne Nielsen og Kristine Nordentoft. (Foto: Rikke Michael Hansen)

STRØBY EGEDE: ”Familieklassen”, som er et kursus i at blive en bedre skoleelev, henvender sig til børn, der af forskellige grunde ikke får det forventede og nødvendige udbytte af undervisningen i skolen.     Det er de to AKT-lærere (Adfærd, Kontakt og Trivselslærere) Sanne Nielsen og Kristine Nordentoft, der står for ”Familieklassen”.
Styrken ved ”Familieklassen” er, at alle voksne omkring barnet rykker nærmere for at finde de gode løsninger, for som Sanne forklarer:
”Det er ikke fejlfinding vi laver, for vores grundholdning er positiv, og det kan barnet mærke. Det handler om at finde ind til barnets motivation og ind til hvad, der er årsagen til barnets adfærd”.

Konkrete mål
Sammen med klasselæreren, eleven og forældrene definerer Sanne og Kristine et til fire mål for den enkelte elev. Det er vigtigt, at målene er konkrete, og et mål kan for eksempel være kun at tale, når man har fået ordet. Det er nemlig en af de typiske udfordringer, at barnet hele tiden afbryder og forstyrrer undervisningen. Af andre problematikker kan være ikke at have styr på lektierne, eller at eleven ikke følger reglerne og kulturen i klassen. Det ender ofte med skæld ud fra læreren, og det er en ond cirkel, som det godt kan være svært at bryde.
”Vi vil alle barnets bedste, og barnet vil som regel også gerne være en god elev. Hos os får de redskaber til at gøre noget ved de ting, de ikke troede, de kunne gøre noget ved. Der er ikke noget galt med børnene, de har bare brug for hjælp til at ændre deres adfærd,”, understreger Kristine.
Skoleleder på Strøbyskolen Thomas Duelund Gravsen ser også store fordele ved
Familieklassen.
”Det essentielle ved familieklassen er, at barnet oplever fokus og samspil mellem lærerne og forældrene. Barnet føler sig set, hørt og anerkendt”, påpeger han.

I tråd med inklusionstankegangen
”Familieklassen” er i god tråd med den inklusionstankegang, der i øjeblikket præger folkeskolen, og som Sanne understreger:
”Det er Inklusion med stort I. Selvom de ekskluderes to gange to timer om ugen i en kort periode, er det jo netop for at
inkludere eleverne i deres normale klasse”.
De tre år, ”Familieklassen” har kørt på Strøbyskolen, har Sanne og Kristine oplevet en succesrate på 92 procent, mens de sidste 8 procent ikke får lavet varige ændringer i deres adfærd. Begge så de gerne, at ”Familieklassen” kørte hele skoleåret – og gerne også på de andre folkeskoler i kommunen.    rmh

Skriv en kommentar