(Last Updated On: 5. december 2017)

Så er valget overstået. Kommunalbestyrelsen er konstitueret, og udvalgene er fordelt.

Vi er blevet spurgt og af pressen, nærmest bebrejdet, at vi ikke afholdt det traditionelle valgmøde. Et enkelt valgmøde i 2013 er vel ikke nogen stor tradition.

Valgmøder var i øvrigt fra gammel tid en opgave for vælgerforeningerne til at præsentere deres kandidater. Senere gik man med succes over til tværpolitiske valgmøder, men med 10 til 12 partier er det ikke nemt at blive enige

Vi var naturligvis med på en lytter på valgmøderne, og en rød tråd var tydelig:

Mere borgerinformation, færre økonomiske skandaler og et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Mange vil nok sige: der er plads til forbedring!

Vi har derimod siden 1980’erne afholdt møder med titlen “Kommunalbestyrelsen i krydsild”. Det var virkelig gode møder, hvor de valgte politikere og borgerne havde en god debat om saglige emner.

Et sådant møde kan godt tænkes igen efter sommerferien 2018, hvor vi kender Vejdirektoratets udmelding om undersøgelsen af trafik Stevns-Køge.

I den forbindelse vil bestyrelsen godt appellere til byens borgere med kendskab til transport, vejbygning og byplanlægning med videre om at bistå os med gode råd og vejledning.

Det bliver årtiers sag for byen – og dermed også for hele Stevns.

Og til vælgerforeningerne – min appel om at stemme strategisk gjaldt også regionsvalget. En lokal kandidat manglede kun tre stemmer.

Hvad gavner os mest: et medlem fra blå blok på Stevns, eller et medlem fra rød blok på Vestsjælland?

I får kun ét gæt. Det må I altså kunne gøre bedre næste gang.

Georg Vad-Nielsen
Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

 

Skriv en kommentar