(Last Updated On: 8. februar 2019)

Store Heddinge: Bestyrelsen for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. har set sig nødsaget til at hæve priserne for leverance af vand i 2019.

– Prisstigningen skyldes dels, at vi de sidste to år har haft en underdækning på cirka 110.000 kroner årligt, fortæller bestyrelsesformand Lars Ibsen.

Han forklarer videre, at de øgede udgifter også skyldes, at priserne på råmaterialer til vandværkets nye blødgøringsanlæg er steget mere end forventet.

– Skibsindustrien har begyndt at anvende natriumhydroxid (natronlud, red.) til at vaske udstødningsrøg fra motorerne, og den øgede efterspørgsel betyder, at prisen er steget med 40 procent på verdensmarkedet, oplyser Lars Ibsen.

– Desuden er det nu blevet tid til tjek og udskiftning af de første elektroniske målere, der er blevet opsat. Tjek og udskiftning af målere er en lovbestemt handling, som vi ikke kan komme uden om, og som vil påvirke regnskaberne for de kommende år, forklarer formanden.

– Yderligere er der – på baggrund af de seneste års lokalisering af forurening af grundvandet med nedsivende kemikalier – krav til, at der skal udtages flere vandprøver. Dette har været omtalt flere gange i pressen. Det er endnu uvist hvilke prøver der skal udtages, og i hvilket omfang, siger han.

Endelig er der afsat midler til fremtidige forbedringer og investeringer.

Vandværkets nye takstblad for 2019 kan ses på hjemmesiden storevand.dk. Takstbladet er godkendt af Stevns Kommune.

Generalforsamling afholdes torsdag den 28. marts kl. 19.00 på Hotel Stevns.
rmh

Skriv en kommentar