(Last Updated On: 3. november 2017)

Efter et valgmøde i Stevnshallen, hvor løfter om boldbaner, haller og landbaserede anlæg stod i kø, står vi tilbage med et fraværende fokus på vandsport.

Kajak, roning, surf, sejlads og havsvømning bør være mindst lige så bærende i udviklingen som landbaseret sport. Vi har i dag en større havn og to mindre, på en 44 kilometer kyststrækning, hvor særligt den nordlige del savner faciliteter.

Som roklub har vi ved dage med pålandsvind en udfordring med at sætte scullere på vandet (smalle kaproningsbåde), hvor der derimod ville være fralandsvind og fladt vand på Køge Bugt siden.

Kysten og vandet er et trækplaster for både egne borgere, mulige tilflyttere og turister, hvilket dog kræver, at vi tænker vandet ind i de næste fire års politiske arbejde.

På vælgermødet var fællesnævneren ønsket om, at ideer skulle komme nedefra, og det vil jeg gerne starte her.

Lad os få samlet vandaktiviteterne i den nordlige del, med udsætningsplads og måske et foreningsfælles hus, der kan rumme aktiviteterne, ligesom vi i Roklubben Stevns regi, vil indlevere forslag til udvikling i den sydlige.

Så må vi se om løfterne holder til første møde med virkeligheden, eller det fortsat kun er boldaktiviteter, der modtager anlægskronerne.

Klaus Kroll
Formand, Roklubben Stevns

 

Skriv en kommentar