(Last Updated On: 16. november 2017)

Af: Line Krogh Lay, borgmesterkandidat for Radikale Venstre

Kommunens primære opgave er at sikre, at vore folkeskoler er velfungerende. Dette er nødt til at være førsteprioritet, da de gennem mange år været udsat for besparelser. Vi skal holde os på tæerne i forhold til at skabe rammer for en varieret skoledag og god undervisning.

Samtidig skal vi blive bedre til at se det som en styrke, at Stevns har forskellige skoletilbud. Hellested og Skelbæk Friskole opstod som følge af lukningen af tre folkeskoler i sidste valgperiode. Den daværende kommunalbestyrelse solgte lokalerne til dem og gav dem lov til at føre dem videre. En beslutning Radikale ikke var en del af, men vi mener, at vi som konsekvens deraf bør anerkende deres eksistensberettigelse.

De tre friskoler på Stevns løfter også et socialt ansvar og er først og fremmest lokale skoler. Deres elever og forældre er borgere i kommunen på lige fod med alle andre, og de to nye friskoler har succes med at drive skole. Derfor mener jeg, at vi bør se dem som en del af et varieret skoletilbud.

Jeg kan afsluttende glæde borgerne i Hellested med, at det er lykkedes at finde forbedringer på busdriften i området.

 

Skriv en kommentar