(Last Updated On: 1. februar 2019)

Dampvaskeriet på Bjælkerupvej bygger ud. Det vil give mindst 25 nye arbejdspladser – og færre gener for naboerne

Fra venstre er det Hanne Stensen Christensen, direktør i Stevns Kommune, Andreas Nyborg, divisionsdirektør i DFD, Mikkel Lundemann Rasmussen, udvalgsformand AET samt Jesper Yde Knudsen, erhvervskonsulent i Stevns Erhvervsråd. Området bagved er der, hvor den nye tilbygning kommer til at ligge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Med cirka 110 ansatte er De Forenede Dampvaskeriers afdeling i Store Heddinge den største private virksomhed i Stevns Kommune.

Siden 1949 har vaskeriet med det velkendt blå DFD logo haft adresse på Bjælkerupvej 35, og trods de mange år, er der tale om en virksomhed i fortsat ekspansion.

– Sidste år vandt vi flere nye, store kunder – og flere kunder kræver mere plads, fortæller divisionsdirektør Andreas Nyborg, der begyndte sin karriere som trainee i DFD for 11 år siden og har været de sidste 8 år i Store Heddinge.

I dag har han – udover DFD’s afdeling i Store Heddinge – også har ansvaret for tre andre af virksomhedens ialt 14 vaskerier, som ligger placeret rundt omkring i Danmark.

Nye toner fra kommunen

De nye kontrakter, der bl.a. andet tæller store, prestigefulde hoteller som D’Angleterre, Bella Sky, Hilton mm. betyder, at DFD måtte udvide én af deres virksomheder. Og egentlig var det slet ikke i Store Heddinge, at der skulle bygges til.

– Vi har tidligere været i dialog med Stevns Kommune, hvor vi fik det indtryk, at man satsede mere på turisme og ikke så meget på erhvervslivet, forklarer Andreas Nyborg som grunden til, at ekspansionsplanerne for halvandet år siden pegede mod Skovlunde.

Men en mere imødekommende og proaktiv tilgang fra Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd fik virksomheden til at ændre deres planer.

– Vi havde en anden plan, men blev sidste år i februar mødt af en borgmester, som sammen med sit team fik os til at føle os velkomne og vigtige, forklarer divisionsdirektøren.

Det blev udslagsgivende for beslutningen om i stedet at udvide virksomheden på Bjælkerupvej, hvor der i forvejen er en stor specialisering i hotel- og restaurationsbranchen og plads til at udvide.

En af dem, der deltog på mødet, var den dengang nyudnævnte formand for udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K).
Han roser virksomheden for på et tidligt tidspunkt at delagtiggøre Stevns Kommune i deres planer om at udvide:

– Jo tidligere vi bliver involveret, des større er mulighederne for vores forvaltning til at finde løsninger, siger Mikkel Lundemann Rasmussen, og fortsætter:

– Og virksomheden har været med i processen lige siden sagsbehandlingen begyndte, for vi ved, at det er en afgørende faktor for virksomheder at kunne komme i gang, når behovet er der.

Fra 10 til 50 tons på 10 år

Inden afdelingen i Store Heddinge for godt 10 år siden udbyggede med service til hotel- og restaurationsbranchen var vaskeriets kapacitet på 10 ton vasketøj om dagen. For få år siden blev der i snit vasket 30 ton om dagen. I øjeblikket bliver der i højsæsonen vasket 40 ton om dagen, og med de nye kunder i hus bliver kapacitetsbehovet i løbet af 2019 på 50 ton daglig vask.

Med vaskeriets nuværende størrelse og indretning – der er omkring 4.300 kvadratmeter under tag – er der optimalt set kapacitet til 30 ton, og i højsæsonen er pladsen knap. Med de nyvundne kontrakter bliver det nødvendigt at udvide.

Når byggeriet er færdigt, er det slut med udendørs opbevaring af det beskidte vasketøj. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Gener reduceres

Bag ved den eksisterende bygning graves i øjeblikket ud til yderligere 800 kvadratmeter bygning, der bliver i samme højde som den eksisterende.

På siden af den nye tilbygning etableres seks lastvognssluser; udført, så de eliminerer støj- og indkigsgener, hvilket naboer tidligere har klaget over. Også belysningen bliver justeret, så den ikke er til gene for de omkringliggende beboere i området. Endelig betyder den nye tilbygning, at der ikke længere bliver opbevaret beskidt vasketøj udendørs, hvilket vil reducere lugtgenerne betydeligt.

Når udvidelsen er gennemført, vil de 11 daglige ruter med lastbiler blive udvidet med to til i alt 13 ruter, som henter og bringer vasketøj fra Bjælkerupvej.

Social og lokalt ansvar

Den ekstra kapacitet betyder også flere arbejdspladser. Andreas Nyborg vurderer, at der bliver brug for at ansætte yderligere 25 til 30 medarbejdere på vaskeriet; primært ufaglærte.

Arbejdskraft som han meget håber på at kunne finde lokalt. DFD påtager sig i ansættelsen af nye medarbejdere gerne et socialt ansvar i forhold til at ansætte personer, som har været uden job i længere tid eller som aldrig har fået fodfæste på det danske arbejdsmarked.

– Blandt andet har vi flere flygtninge ansat. Det giver dem både en indkomst, en mulighed for at lære at tale dansk og et bedre fodfæste i Danmark, uddyber divisionsdirektøren, der regner med at byggeriet står færdigt i maj, og at virksomheden vil være oppe på ny fuld kapacitet efter sommerferien.

Til byggeriet bliver der også, så vidt som det er muligt, brugt lokal arbejdskraft. Blandt andet er entreprenør på byggeriet Dyrholm Byg, mens Stantek i det daglige bliver brugt til vedligehold af maskinerne.
rmh

Skriv en kommentar