(Last Updated On: 1. juni 2018)

Svar til Karl Hedeager Ovesens indlæg 22. maj.

Tak for dit indspark – den slags er altid gode at få.

Vi er på ingen måde uenige i, at Stevns Klint betyder noget særligt for stevnsboerne, og at lodsejerne har passet på værdierne i og omkring klinten. Det hverken kan eller skal verdensarven ændre på. Med verdensarven har Unesco lagt endnu et lag til klintens betydning. For Unesco er verdensarv først og fremmest et ansvar vi har for vores efterkommere om også at fortælle historien om livets udvikling.

Vi er også enige med dig i, at det ikke er en god ide kun at udvikle langs klinten. Væksten skal ske i hele Stevns og verdensarven skal virke som en løftestang. Det er beskrevet i Stevns Kommunes turismepolitik og det bliver der bliver arbejdet med i turismesamarbejdet og også i partnerprogrammet, hvor over 70 virksomheder og organisationer er med. Partnerne sprudler af virkelyst og ideer til at skabe tilflytning og nye arbejdspladser i hele Stevns.

Det tager tid at gøre sådan. Og vi er endnu langt fra målet. Men Unesco’s erfaringer viser, at det er den bedste måde for at sikre, at den store investering, verdensarven kræver i opstartsfasen, på sigt kommer til at give et lokalt økonomisk afkast.

Erfaringen viser også, at udpegningerne let kan føre til uenighed om, hvordan udviklingen skal være – det har vi jo også oplevet. Om trappen ved fyret er godt eller skidt er noget af det, der er delte meninger om.

Også fredningsforslaget har jo skabt uenighed. Vi ser dog ikke en sammenhæng med planerne for Rytterskolen og Stevns Museum; ligesom tilstanden af kirkerne, badestranden, turistbureauet og Store Heddinge heller ikke forklares med fredningsforslag eller verdensarv.

Udviklingen tager tid, og vi er langt fra i mål. Cykelruter med temaer som du foreslår arbejder vi videre på. Camperende gæster skal overholde reglerne her, som de skal i resten af landet. Og brugen af Boesdal bliver der også kigget på. Der kommer et besøgscenter her, men det betyder ikke stop for andre oplevelser og events, heller ikke mulighederne for også at formidle andre steder.

Vi håber, du har lyst til at komme forbi en dag til en snak, så du kan uddybe dine pointer for os. Lige som vi vil opfordre alle med gode ideer og input til at komme forbi.

Mikkel Lundemann Rasmussen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Stevns Kommune
og
Tove Damholt, direktør Verdensarv Stevns

 

Skriv en kommentar